EnglishPolishIcelandic

Słownik

Wyjaśnienie islandzkich słów 

Wybrane islandzkie słowa wyjaśnione w różnych językach. 

Oświadczenie o ochronie prywatności (w języku islandzkim poniżej)

Informacja o ochronie prywatności w Wielokulturowym Centrum Informacji

Wielokulturowe Centrum Informacji (MCC) dba o prywatność jednostek i bardzo poważnie traktuje prywatność. Agencja kładzie duży nacisk na poszanowanie praw osób, które korzystają z usług agencji oraz na to, aby wszelkie przetwarzanie danych osobowych było zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami. W oświadczeniu o ochronie prywatności MCC określa się, jakie dane osobowe MCC gromadzi na temat osób fizycznych w związku ze swoją działalnością i w jakim celu.

 

Możesz również znaleźć informacje o innych odbiorcach informacji i czasie ich przechowywania. Ponadto można znaleźć informacje, na jakich zasadach MCK zbiera dane osobowe, jakie prawa przysługują osobom fizycznym oraz inne ważne informacje związane z ustawą o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych nr. 90/2018.

Persónuverndaryfirlýsing

Persónuvernaryfirlýsing Fjölmenningarseturs

Fjölmenningarsetri er annt um friðhelgi einstaklinga og tekur persónuvernd mjög alvarlega. Stofnunin leggur mikla áherslu á að virða rettindi þeirra sem þiggja þjónustu stofnunarinnar og að öll meðferð persónuupplýsinga sé á hverjum tíma í samræmi lög gildan Í persónuverndaryfirlýsingu Fjölmenningarseturs má sjá hvaða persónuupplýsingum Fjölmenningarsetur safnar um einstaklinga vegna starfsemi sinnar og í hvaða tilgangi.

 

Þá má hér finna upplýsingar um aðra viðtakendur upplýsinganna og hvað þær eru geymdar lengi. Auk þess má finna upplýsingar um á hvaða grundvelli Fjölmenningarsetur safnar persónuupplýsingum, hvaða réttinda einstaklingar njóta og fleiri mikilvægar upplýsingar.singar semónögumdjast l 90/2018.

Persónuverndaryfirlýsing

1. Alment

Fjölmenningarsetri, kt. 521212-0630, Árnagötu 2-4, 400 Ísafirði, (hér eftir „Fjölmenningarsetur","stofnunin“,) Er annt um friðhelgi einstaklinga og tekur persónuvernd mjög alvarlega. Stofnunin leggur mikla áherslu á að virða réttindi þeirra sem þiggja þjónustu stofnunarinnar og að öll meðferð persónuupplýsinga se á hverjum tíma í samræmi við gildandi lög. Í þessari yfirlýsingu má sjá hvaða persónuupplýsingum Fjölmenningarsetur safnar um einstaklinga vegna starfsemi sinnar og í hvaða tilgangi. Þá má hér finna upplýsingar um aðra viðtakendur upplýsinganna og hvað þær eru geymdar lengi. Auk þess má hér finna upplýsingar um á hvaða grundvelli Fjölmenningarsetur safnar persónuupplýsingum, hvaða réttinda einstaklingar njóta og fleiri mikilvægar upplýsingar sem tengjast lögnunum persum. 90/2018.

2. Hvað eru persónuupplýsingar og vinnsla persónuupplýsinga?

Með persónuupplýsingum er átt við allar upplýsingar sem hægt er að rekja til tiltekins einstaklings, svo sem upplýsingar um nafn, kennitölu, heimilisfang, netfang, símanúmer, fjárhag, heilsuöfar, IP.

 

Með viðkvæmum persónuupplýsingum er átt við þær persónuupplýsingar sem falla undir 3. tölul. 3. gr. laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018, svo sem upplýsingar um þjóðerni, stéttarfélagsaðild og heilsufarsupplýsingar.

 

Með vinnslu persónuupplýsinga er átt við alla meðferð og notkun persónuupplýsinga svo sem söfnun, skráningu, varðveislu, breytingu eða eyðingu.

3. Persónuupplýsingar sem Fjölmenningarsetur safnar og tilgangur með söfnun upplýsinganna

Fjölmenningarsetur tekur á móti fyrirspurnum í gegnum tölvupóst, síma og eftir atvikum beint í persónu. Til að geta svarað fyrirspurnum og veitt ráðgjöf gæti stofnunin þurft að safna grunnupplýsingum (nafn, netfang, símanúmer og heimilisfang) einstaklinga sem og þjóðerni

 

3.1.1. Fyrirspurnir

Fjölmenningarsetur tekur á móti fyrirspurnum í gegnum tölvupóst, síma og eftir atvikum beint í persónu. Til að geta svarað fyrirspurnum og veitt ráðgjöf gæti stofnunin þurft að safna grunnupplýsingum (nafn, netfang, símanúmer og heimilisfang) einstaklinga sem og þjóðerni

 

3.1.2. Beiðni um beina aðstoð

Til þess að geta veitt einstaklingum beina aðstoð þarf Fjölmeningarsetur eftir atvikum að safna grunnupplýsingum (nafn, kennitala, netfang, símanúmer og heimilisfang) og upplýsújäskarni,

 

3.1.3. Ráðgjöf til sveitarfélaga, stofnana og fyrirtækja

Fjölmenningarsetur veitir sveitarfélögum, stofnunum og fyrirtækjum ráðgjöf, td varðandi það hvað þurfi að gera til að ráða erlendan starfsmann. Upplýsingar sem stofnunin gæti þurft að safna í þeim tilvikum eru grunnupplýsingar (nafn, kennitala, netfang, símanúmer og heimilisfang), þjóðerni, hjúskaparstaða, upplýsingarjáváládj.

Í ví skyni að geta sinnt hlutverki sínu og veitt flóttamönnum þjónustu þarf Fjölmenningarsetur að safna upplýsingum um flóttamenn.

 

3.2.1. Fyrirspurnir

Fjölmenningarsetur tekur á móti fyrirspurnum í gegnum tölvupóst, síma og eftir atvikum beint í persónu. Til að geta svarað fyrirspurnum og veitt ráðgjöf gæti stofnunin þurft að safna grunnupplýsingum (nafn, netfang, símanúmer og heimilisfang) einstaklinga sem og þjóðerni

 

3.2.2. Samræmd móttaka flóttamanna

Thaer upplýsingar sem Fjölmenningarsetur þarf að safna vegna hlutverks stofnunarinnar í samræmdu móttökukerfi flóttamanna eru grunnupplýsingar (nafn, kennitala, netfang, símanúmer og heimilisfang) menntun, áfallasaga, þjóðerni, hjúskaparstaða, heilbrigðisupplýsingar og fjölskylduaðstæður. Stofnunin þarf að vinna upplýsingarnar til þess að geta staðsett viðkomandi í þjónustu hjá sveitarfélagi.

 

3.2.3. Ráðgjöf til sveitarfélaga

Fjölmenningarsetur vinnur upplýsingar um flóttamenn til að geta veita sveitarfélögum ráðgjöf varðandi vinnslu mála. Umræddar upplýsingar geta verið grunnupplýsingar (nafn, kennitala, netfang, símanúmer og heimilisfang), þjóðerni, hjúskaparstaða, upplýsingar um vinnslu mála hjá stjórnvsaldi upplyf.

 

3.2.4. Samningar um félagslega þjónustu

Þegar Fjölmenningarsetur gerir samninga við flóttamenn um félagslega þjónustu fær stofnunin upplýsingar um hvaða þjónustu viðkomandi hyggist nýta sér sem og grunnupplýsingar um Unnið er með upplýsingarnar til a tryggja eftirfylgni í málefnum flóttamanna.

 

 

Ekki fer fram sjálfvirk ákvarðanataka við vinnslu persónuupplýsinga, sbr. 22. gr. persónuverndarlaga, hjá Fjölmenningarsetri.

4. Lagalegur grundvöllur fyrir vinnslu persónuupplýsinga hjá Fjölmenningarsetri

Fjölmenningarsetur vinnur persónuupplýsingar aðallega, líkt og kveðið er á um í 3. kafla, á grundvelli lagaskyldu samkvæmt lögum. nr. 116/2012 um málefni innflytjenda. Persónuuplýsingar eru einnig unnar um starfsmenn á grundvelli samningsskyldu og einnig á grundvelli lögmætra hagsmuna.

5. Hve lengi geymir Fjölmenningarsetur persónuupplýsingar?

Stofnunin er afhendingarskyldur aðili samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014. Vegna þess er stofnuninni óheimilt að ónýta eða farga nokkru skjali sem fellur undir gildissvið þeirra laga nema með heimild þjóðskjalavarðar. Almennt eru skjöl í vörslum Fjölmenningarseturs afhent Þjóðskjalasafni Íslands að þrjátíu árum liðnum í samræmi við 1. mgr. 15. gr. laga um opinber skjalasöfn, en skjöl og önnur gögn á rafrænu formi skulu afhent Héraðsskjalasafni þegar þau hafa náð fimm ára aldri.

6. Frá hverjum safnar Fjölmenningarsetur upplýsingum?

Fjölmenningarsetur safnar persónuupplýsingum að meginstefnu beint frá einstaklingum sjálfum. Í einhverjum tilvikum fær stofnunin upplýsingar frá sveitarfélögum og atvinnurekendum einna helst í þeim tilgangi að geta veitt þeim aðilum ráðgjöf. Fjölmenningarsetur fær einnig upplýsingar frá Útlendingastofnun og Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna í þeim tilgangi að para saman flóttamenn og sveitarfélög og til að tryggja aði e e e

7. Hvenær miðlar Fjölmenningarsetur persónuupplýsingum til þriðju aðila og af hverju?

Fjölmenningarsetur miðlar persónuupplýsingum til þriðju aðila sem ráðnir eru af stofnuninni til að vinna fyrir fram ákveðna vinnu, svo sem þjónustuveitenda, umboðsmanktaka eð. Í þeim tilfellum gerir stofnunin vinnslusamning við viðkomandi aðila. Slíkur samningur kveður meðal annars á um skyldu hans til að fylgja fyrirmaelum Fjölmenningarseturs um meðferð persónuupplýsinga og er honum óheimilt að nota þær í öðrum tilgangi. Jafnframt ber honum skylda til að tryggja öryggi upplýsinganna með viðeigandi hætti.

 

Fjölmenningarsetur er í nánu samstarfi við sveitarfélög sem og aðra opinbera aðila og stofnanir. Fjölmenningarsetur þarf vegna þessa samstarfs að miðla upplýsingum um innflytjendur og flóttamenn til opinberra aðila þ.mt sveitarfélög, Útlendingastofnun, Vinnumálastofnun, Kærurnefánd útlärnefánd.

8. Flutningur persónuupplýsinga út fyrir Evrópska efnahagssvæðið

Fjölmenningarsetri er kunnugt um að ströng skilyrði gilda um flutning persónuupplýsinga til ríkja sem staðsett eru utan Evrópska efnahagssvćðisins. Stofnunin gerir það ekki undir neinum kringumstæðum nema fullnægjandi heimild standi til þess samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

9. Réttindi þín

Hafir þú veitt samþykki þitt fyrir vinnslu tiltekinna persónuupplýsinga átt þú rétt samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 að afturkalla samþykki þitt hvenær sem er. Sá réttur hefur þó ekki áhrif á lögmæti þeirrar vinnslu sem fram fór áður en samþykki var afturkallað. THA nýtur thứ einnig annarra réttinda, DME SEM réttar aż aðgangs að þínum gögnum, réttar aż að fA rangar EDA villandi upplýsingar leiðréttar, réttar aż að persónuupplýsingum um thig Verdi'ego eytt, réttar aż að hindra að unnið Verdi'ego með persónuupplýsingar um thig og réttar aż að flytja eigin gögn. Hafa skal í huga að réttindi þín eru ekki alltaf fortakslaus og kunna að vera háð ýmsum skilyrðum.

10. Öryggi persónuupplýsinga

Fjölmenningarsetur hefur gripið til viðeigandi tæknilegra og skipulagslegra öryggisráðstafana til að tryggja öryggi persónuupplýsinga í samræmi við lög um persónuvernd og vinnsluing persónuupplýs. 90/2018. Felur það meðal annars í sér að aðeins þeir starfsmenn hafa aðgang að persónuupplýsingum sem þess þurfa starfs síns vegna. Auk þess stuðlar stofnunin að því að starfsmenn fái reglulega viðeigandi fræðslu og þjálfun um öryggismál.

11. Samskiptaupplýsingar Fjölmenningarseturs

Nazwa: Fjölmenningarsetur

Heimilisfang: Árnagata 2-4, 400 Ísafjörður

Netfang: mcc@mcc.is

12. Frekari upplýsingar og persónuverndarfulltrúi

Ef þú hefur frekari spurningar um réttindi þín eða hvernig Fjölmenningarsetur meðhöndlar persónuupplýsingar getur þú ávallt haft samband við persónuverndarfulltrúa stofnunarinnar, Datt. Labs Iceland ehf. Hægt er að hafa samband með því að senda erindi á dpo@dattacalabs.com. Einnig er hægt hafa samband við Fjölmenningarsetur með því að senda erindi á mcc@mcc.is

13. Réttur til að leggja fram kvörtun hjá persónuvernd

Dragir þú í efa að Fjölmenningarsetur meðhöndli persónuupplýsingar þínar í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 hefur þú rétt til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd (www.personuvernd.is).

14. Endurskoðun á þessari persónuverndaryfirlýsingu

Persónuverndaryfirlýsing þessi getur frá einum tíma til annars tekið breytingum í samræmi við breytingar á viðeigandi lögum og reglugerðum eða ef breytingar verða gerðar á því hvernig Fjölinnar.

Eftir að breytingar hafa Verið gerðar á persónuverndaryfirlýsingunni taka þær gildi þegar uppfærð útgáfa hefur Verið birt.

Ustawienia prywatności
Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej witryny. Jeśli korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem przeglądarki, możesz ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Używamy również treści i skryptów stron trzecich, które mogą wykorzystywać technologie śledzenia. Możesz wybiórczo wyrazić zgodę poniżej, aby umożliwić umieszczanie takich stron trzecich. Aby uzyskać pełne informacje na temat używanych przez nas plików cookie, gromadzonych przez nas danych i sposobu ich przetwarzania, zapoznaj się z naszą Polityka Prywatności