EnglishPolishIcelandic

Dictionary

Исландские слова объяснили 

Избранные исландские слова объяснены на разных языках. 

Уведомление о конфиденциальности (исландское ниже)

Уведомление о конфиденциальности Мультикультурного информационного центра

Мультикультурный информационный центр (MCC) заботится о конфиденциальности людей и очень серьезно относится к конфиденциальности. Агентство уделяет большое внимание соблюдению прав тех, кто получает услуги агентства, и тому, что вся обработка личной информации всегда осуществляется в соответствии с применимыми законами и постановлениями. В заявлении о конфиденциальности MCC указано, какую личную информацию MCC собирает о физических лицах для своей деятельности и с какой целью.

 

Вы также можете найти информацию о других получателях информации и о том, как долго она хранится. Кроме того, информацию можно найти на основании того, на каком основании MCC собирает личную информацию, какими правами пользуются отдельные лица, а также другую важную информацию, относящуюся к Закону о защите и обработке личных данных No. 90/2018.

Личный

Персональныйfirlýsing Fjölmenningarseturs

Fjölmenningarsetri er annt um friðhelgi einstaklinga og tekur persónuvernd mjög alvarlega. Stofnunin leggur mikla áherslu á að virða réttindi eirra sem iggja þjónustu stofnunarinnar og að öll meðferð persónuupplýsinga sé á hverjum tíma í samræmi við gildand. Í persónuverndaryfirlýsingu Fjölmenningarseturs má sjá hvaða persónuupplýsingum Fjölmenningarsetur safnar um einstaklinga vegna starfsemi sinnar og í hvaa tilgangi.

 

Á ма ее финна upplýsingar um aðra viðtakendur upplýsinganna og hvað þær eru geymdar lengi. Auk þess má finna upplýsingar um á hvaða grundvelli Fjölmenningarsetur safnar persónuupplýsingum, hvaða réttinda einstaklingar njóta og fleiri mikilvægar upplýsingar persónuuppunsupplýsingum. 90/2018.

Личный

1. Альменнт

Fjölmenningarsetri, kt. 521212-0630, Árnagötu 2-4, 400 safiri, (hér eftir „Фьельменнингарсетур»,«стофнунин«,) Er annt um friðhelgi einstaklinga og tekur persónuvernd mjög alvarlega. Stofnunin leggur Mikla áherslu á að virða réttindi eirra sem iggja þjónustu stofnunarinnar og að öll meðferð persónuupplýsinga sé á hverjum tíma í samræmi við gildand. Í essari yfirlýsingu má sjá hvaða persónuupplýsingum Fjölmenningarsetur safnar um einstaklinga vegna starfsemi sinnar og í hvaða tilgangi. Á má hér finna upplýsingar um aðra viðtakendur upplýsinganna og hvað þær eru geymdar lengi. Auk þess má hér finna upplýsingar um á hvaða grundvelli Fjölmenningarsetur safnar persónuupplýsingum, hvaða réttinda einstaklingar njóta og fleiri mikilvægar persónuupplýsingar njóta og fleiri mikilvægar persónýsingór. 90/2018.

2. Hva eru persónuuupplýsingar og vinnsla persónuupplýsinga?

Með persónuupplýsingum er átt við allar upplýsingar sem hægt er að rekja til tiltekins einstaklings, svo sem upplýsingar um nafn, kennitölu, heimilisfang, netfang, símanúmer, fleira oghag, IP.

 

Með viðkvæmum persónuupplýsingum er átt við þær persónuupplýsingar sem falla undir 3. tölul. 3. гр. laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018, svo sem upplýsingar um jóerni, stéttarfélagsaðild og heilsufarsupplýsingar.

 

Með vinnslu personónuupplýsinga er átt við alla meðferð og notkun persónuupplýsinga svo sem söfnun, skráningu, varðveislu, breytingu eða eyðingu.

3. Persónuupplýsingar sem Fjölmenningarsetur safnar og tilgangur með söfnun upplýsinganna

Fjölmenningarsetur tekur á móti fyrirspurnum í gegnum tölvupóst, síma og eftir atvikum beint í persónu. Til að geta svarað fyrirspurnum og veitt ráðgjöf gæti stofnunin þurft að safna grunnupplýsingum (nafn, netfang, símanúmer og heimilisfang) einstaklinga sem og jóðerni.

 

3.1.1. Фирирспурнир

Fjölmenningarsetur tekur á móti fyrirspurnum í gegnum tölvupóst, síma og eftir atvikum beint í persónu. Til að geta svarað fyrirspurnum og veitt ráðgjöf gæti stofnunin þurft að safna grunnupplýsingum (nafn, netfang, símanúmer og heimilisfang) einstaklinga sem og jóðerni.

 

3.1.2. Beiðni um beina aðsto

Til þess að geta veitt einstaklingum beina aðstoð þarf Fjölmeningarsetur eftir atvikum að safna grunnupplýsingum (nafn, kennitala, netfang, símanúmer og heimilisfang) og upplýjsingum.

 

3.1.3. Ráðgjöf til sveitarfélaga, stofnana og fyrirtækja

Fjölmenningarsetur veitir sveitarfélögum, stofnunum og fyrirtækjum raðgjöf, td varðandi það hvað þurfi að gera til að raða erlendan starfsmann. Upplýsingar sem stofnunin gæti þurft að safna í eim tilvikum eru grunnupplýsingar (nafn, kennitala, netfang, símanúmer og heimilisfang), þjóerni, ujúskaparlvikum

Í ví skyni að geta sinnt hlutverki sínu og veitt flóttamönnum þjónustu þarf Fjölmenningarsetur að safna upplýsingum um flóttamenn.

 

3.2.1. Фирирспурнир

Fjölmenningarsetur tekur á móti fyrirspurnum í gegnum tölvupóst, síma og eftir atvikum beint í persónu. Til að geta svarað fyrirspurnum og veitt ráðgjöf gæti stofnunin þurft að safna grunnupplýsingum (nafn, netfang, símanúmer og heimilisfang) einstaklinga sem og jóðerni.

 

3.2.2. Самремд Моттака Флоттаманна

Тэер upplýsingar Fjölmenningarsetur þarf сем safna vegna А. Д. hlutverks stofnunarinnar í samræmdu móttökukerfi flóttamanna Эру grunnupplýsingar (nafn, kennitala, netfang, símanúmer OG heimilisfang), menntun, áfallasaga, þjóðerni, hjúskaparstaða, heilbrigðisupplýsingar OG fjölskylduaðstæður. Stofnunin arf að vinna upplýsingarnar til ess að geta staðsett viðkomandi í þjónustu hjá sveitarfélagi.

 

3.2.3. Ráðgjöf til sveitarfélaga

Fjölmenningarsetur vinnur upplýsingar um flóttamenn til að geta veita sveitarfélögum ráðgjöf varðandi vinnslu mála. Umræddar upplýsingar geta verið grunnupplýsingar (nafn, kennitala, netfang, símanúmer og heimilisfang), þjóðerni, hjúskaparstaa, upplýsingar um vinnslu mála hjvallý djvaldi ogarley stjór.

 

3.2.4. Samningar um félagslega þjónustu

Egar Fjölmenningarsetur gerir samninga við flóttamenn um félagslega þjónustu fær stofnunin upplýsingar um hvaða þjónustu viðkomandi hyggist nýta sér sem og grunnupplýsingar um. Unnið er með upplýsingarnar til að tryggja eftirfylgni í málefnum flóttamanna.

 

 

Ekki fer fram sjálfvirk ákvarðanataka við vinnslu persónuupplýsinga, sbr. 22. гр. persónuverndarlaga, hjá Fjölmenningarsetri.

4. Lagalegur grundvöllur fyrir vinnslu persónuupplýsinga hjá Fjölmenningarsetri

Fjölmenningarsetur vinnur persónuupplýsingar aðallega, líkt og kveðið er á um í 3. kafla, á grundvelli lagaskyldu samkvæmt lögum. номер 116/2012 um málefni innflytjenda. Persónuuplýsingar eru einnig unnar um starfsmenn á grundvelli samningsskyldu og einnig á grundvelli lögmætra hagsmuna.

5. Hve lengi geymir Fjölmenningarsetur persónuupplýsingar?

Stofnunin er afhendingarskyldur aðili samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014. Vegna þess er stofnuninni óheimilt að ónýta eða farga nokkru skjali sem fulur undir gildissvið þeirra laga nema með heimild þjóðskjalavarðar. Almennt eru skjöl í vörslum Fjölmenningarseturs afhent Þjóðskjalasafni Íslands и rjátíu árum liðnum í samræmi við 1. mgr. 15. гр. laga um opinber skjalasöfn, en skjöl og önnur gögn á rafrænu formi skulu afhent Héraðsskjalasafni egar þau hafa náð fimm ára aldri.

6. Frá hverjum safnar Fjölmenningarsetur upplýsingum?

Fjölmenningarsetur safnar persónuupplýsingum að meginstefnu beint frá einstaklingum sjálfum. Í einhverjum tilvikum fær stofnunin upplýsingar frá sveitarfélögum og atvinnurekendum einna helst í eim tilgangi að geta veitt þeim aðilum ráðgjöf. Fjölmenningarsetur fær einnig upplýsingar frá Útlendingastofnun og Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna í eim tilgangi að para saman flóttamenn og sveitarfélög og til að tryggegii

7. Hvenær miðlar Fjölmenningarsetur persónuupplýsingum til þriðju aðila og af hverju?

Fjölmenningarsetur miðlar persónuupplýsingum til þriðju aðila sem raðnir eru af stofnuninni til að vinna fyrir fram ákveðna vinnu, svo sem þjónustuveitenda, umboðsmanna eða verktaka. Í þeim tilfellum gerir stofnunin vinnslusamning við viðkomandi aðila. Slíkur samningur kveur meðal annars á um skyldu hans til að fylgja fyrirmælum Fjölmenningarseturs um meðferð persónuupplýsinga og er honum óheimilt andð nota þær í öðrum tilgangi. Jafnframt ber honum skylda til að tryggja öryggi upplýsinganna með viðeigandi hætti.

 

Fjölmenningarsetur er í nánu samstarfi við sveitarfélög sem og aðra opinbera aðila og stofnanir. Fjölmenningarsetur þarf vegna þessa samstarfs að miðla upplýsingum um innflytjendur og flóttamenn til opinberra aðila þ.mt sveitarfélög, Útlendingastofnun, Vinnumálastofnéfunés, tlendingastofnun, Vinnumálastofnéfunés, tlending.

8. Flutningur persónuupplýsinga út fyrir Evrópska efnahagssvæðið

Fjölmenningarsetri er kunnugt um að ströng skilyrði gilda um flutning persónuupplýsinga til ríkja sem staðsett eru utan Evrópska efnahagssvæðisins. Stofnunin gerir að ekki undir neinum kringumstæðum nema fullnægjandi heimild standi til þess samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

9. Реттинди Рин

Hafir þú veitt samþykki þitt fyrir vinnslu tiltekinna persónuupplýsinga átt ú rétt samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 að afturkalla samþykki þitt hvenær sem er. Sá réttur hefur þó ekki áhrif á lögmæti þeirrar vinnslu sem fram for áður en samþykki var afturkallað. ТНА nýtur THU einnig annarra réttinda, SVO СЭМ réttar сезам aðgangs að þínum gögnum, réttar сезам að Ф.А. rangar EDA villandi upplýsingar leiðréttar, réttar сезам að persónuupplýsingum мкм Thig ВЕРДИ eytt, réttar сезам að hindra að unnið ВЕРДИ með persónuupplýsingar мкм Thig OG réttar сезам að flytja eigin gögn. Hafa skal í huga að réttindi þín eru ekki alltaf fortakslaus og kunna að vera háð ýmsum skilyrðum.

10. Öryggi persónuupplýsinga

Fjölmenningarsetur hefur gripið til viðeigandi tæknilegra og skipulagslegra öryggisráðstafana til að tryggja öryggi persónuuupplýsinga í samræmi við lög um persónuverndsing ognsluppów. 90/2018. Felur það meðal annars í sér að aðeins þeir starfsmenn hafa aðgang að persónuuupplýsingum sem þess urfa starfs síns vegna. Auk þess stuðlar stofnunin að ví að starfsmenn fái reglulega viðeigandi fræðslu og þjálfun um öryggismál.

11. Samskiptaupplýsingar Fjölmenningarseturs

Нафн: Fjölmenningarsetur

Хаймилисфанг: Árnagata 2-4, 400 safjörur

Нетфанг: mcc@mcc.is

12. Frekari upplýsingar og persónuverndarfulltrúi

Ef þú hefur frekari spurningar um réttindi þín eða hvernig Fjölmenningarsetur meðhöndlar persónuupplýsingar getur þú ávallt haft samband við persónuverndarfulltrúa stofnacarfinnar, Datthunarfinnar. Hægt er að hafa samband með ví að senda erindi á dpo@dattacalabs.com. Einnig er hægt að hafa samband við Fjölmenningarsetur með ví að senda erindi á mcc@mcc.is

13. Réttur til að leggja fram kvörtun hjá persónuvernd

Dragir þú í efa að Fjölmenningarsetur meðhöndli persónuupplýsingar þínar í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga Nr. 90/2018 hefur þú rétt til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd (www.personuvernd.is).

14. Endurskoðun á essari persónuverndaryfirlýsingu

Persónuverndaryfirlýsing þessi getur frá einum tíma til annars tekið breytingum í samræmi við breytingar á viðeigandi lögum og reglugerðum eða ef breytingar verða gerðar á ví hvernig mensseturlmenurlurlurlurlurlurlurlurlurlurlurlurlurlurlurlurlurlurlurlurlurlurlurlurl.

Eftir a breytingar hafa verið gerðar á persónuverndaryfirlýsingunni taka þær gildi þegar uppfærð útgáfa hefur verið birt.

Настройки конфиденциальности
Мы используем куки, чтобы улучшить ваш опыт при использовании нашего веб-сайта. Если вы используете наши Сервисы через браузер, вы можете ограничить, заблокировать или удалить куки через настройки вашего веб-браузера. Мы также используем контент и сценарии от третьих лиц, которые могут использовать технологии отслеживания. Вы можете выборочно предоставить свое согласие ниже, чтобы разрешить встраивание таких третьих сторон. Для получения полной информации о файлах cookie, которые мы используем, о данных, которые мы собираем, и о том, как мы их обрабатываем, пожалуйста, проверьте наши Персональные данные