EnglishPolishIcelandic

Dofinansowanie do zajęć sportowych i rekreacyjnyc

Czy wiesz, że w związku z COVID-19 można ubiegać się o dofinansowanie z gminy, w której mieszkasz, do zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci urodzonych w latach 2005-2014 z gospodarstw domowych, gdzie średni łączny dochód był mniejszy niż 740 000 kr miesięcznie w okresie marzec-lipiec 2020.

 

Możesz wykorzystać dotację na sport i rekreację, aby dofinansować udział swoich dzieci w zajęciach sportowych, takich jak piłka nożna, koszykówka, gimnastyka czy inne sporty ale  również na lekcje muzyki lub inne zajęcia rekreacyjne. W swojej gminie znajdziesz informacje o tym, w jaki sposób można wykorzystać dofinansowanie.

Dofinansowanie wynosi 45.000 kr na każde dziecko

Przed złożeniem wniosku do gminy o dofinansowanie należy sprawdzić, czy gospodarstwo domowe spełnia powyższe kryteria dochodowe. W tym celu należy zalogować się do island.is za pomocą elektronicznego identyfikatora, gdzie informacje pobrane zostaną z Urzędu Podatkowego. Informacje na island.is są w języku islandzkim, angielskim i polskim. Należy pamiętać, że w przypadku małżeństw / konkubentów obie strony muszą zgodzić na ściąganie informacji  o dochodach z Urzędu Podatkowego (RSK) za pośrednictwem strony island.is.

 

Jeśli otrzymasz odpowiedź, że jesteś uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie, otrzymasz instrukcje dotyczące dalszych kroków jakie należy poczynić na island.is. Jeśli otrzymasz odpowiedź, że nie masz prawa do dofinansowania, otrzymasz informację, dokąd się udać, w przypadku uwag co do uzyskanej odpowiedzi lub innych pytań.

 

  • Starać się o dofinansowanie można do 1 marca 2021 r.
  • Zakłada się, że zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywałać się będą w roku szkolnym 2020-2021.

 

Gminy same ustalają zasady podziału dofinansowania, a ustalenia mogą różnić się między gminami, na przykład w odniesieniu do:

 

  • jakie zajęcia sportowe i rekreacyjne objęte są dofinansowaniem,
  • jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem,
  • czas rozpatrywania wniosków.

 

Zapytania dotyczące dotacji należy kierować do swojej gminy.

 

Tutaj możesz przejść do island.is, gdzie możesz sprawdzić, czy masz prawo do dofinansowania.

Przetwarzanie danych osobowych

W celu sprawdzenia, czy spełniasz kryterium dochodowe i przysługuje Ci dofinansowanie, przetwarzane są następujące dane osobowe: nazwiska i numery identyfikacyjne członków gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania, numer rodziny oraz informacje o dochodach gospodarstwa domowego w okresie marzec-lipiec 2020 r. Gdy Urząd Podatkowy otrzyma od Ciebie elektronicznie podpisane pełnomocnictwo dotyczące przekazu informacji o dochodach, informacje te będą mogły zacząć wpływać do island.is. Twoja gmina będzie miała również dostęp do wyżej wymienionych informacji na island.is.

 

Za przetwarzanie danych osobowych i ich przechowywanie w związku z wnioskami o dotacje na sport i rekreację odpowiada island.is. Za przetwarzanie danych osobowych w związku Ísland.is odpowiada Ministerstwo Finansów i Spraw Gospodarczych, Lindargata 7, 101 Reykjavík.

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, m.in. na temat okresu przechowywania informacji i Twoich praw, można znaleźć w polityce prywatności na oficjalnej stronie Rządu Islandii: https://www.stjornarradid.is/medferd_personuupplysinga

 

Należy pamiętać, że wyżej wymienione dotyczy tylko island.is. Inne zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych, jeśli chodzi o faktyczny proces składania wniosków w Twojej gminie.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy