EnglishPolishIcelandic

FAQs

Frequently asked questions

Frequently asked questions 

Dictionary

Icelandic words explained 

Selected Icelandic words explained in various languages. 

Dotacja na zajęcia sportowe i rekreacyjne

W ramach działań rządu związanymi z COVID-19 można ubiegać się w gminach o dotacje sportowe i rekreacyjne dla dzieci urodzonych w latach 2005-2014, mieszkających w gospodarstwach domowych, w których średnie miesięczne dochody żywicieli rodziny, były łącznie niższe niż 740 000 kr. w okresie marzec-lipiec 2020.

 

Dotację na zajęcia sportowe i rekreacyjne możesz wykorzystać tak, aby dofinansować udział dzieci w zajęciach takich jak piłka nożna, lekcje muzyki czy kursy letnie. W gminie znajdziesz informacje o sposobie wykorzystania dotacji.

Dotacja wynosi 45.000 koron na każde dziecko

Przed wystąpieniem o dotację z gminy należy sprawdzić, czy gospodarstwo domowe spełnia powyższe kryteria dochodowe. Najpierw należy zalogować się za pomocą swojego elektronicznego identyfikatora na stronę island.is. Należy pamiętać, że w przypadku małżeństwa/konkubinatu obie strony muszą wyrazić zgodę na ujawnienie przez urząd podatkowy (RSK) informacji o dochodach w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów dochodowych za pośrednictwem island.is.
 
Jeśli otrzymasz odpowiedź, że możesz ubiegać się o dotację, otrzymasz szczegółowe informacje na temat dalszych kroków na stronie island.is. Jeżeli otrzymasz odpowiedź, że nie kwalifikujesz siędo otrzymania dotacji, zostaniesz poinformowany dokąd należy się udać jeśli posiadasz pytania lub zastrzeżenia dotyczące uzyskanej decyzji.
 
  • Wnioski o dotacje przyjmowane są do 31 lipca 2021.
  • Dotacja przyznawana jest na zajęcia sportowo-rekreacyjne, które odbywały się w roku szkolnym 2020-2021 i na te odbywające się podczas wakacji 2021.
 
Przydzielenie dotacji ustalane jest przez gminy. Ustalenia dotyczące dotacji mogą różnić się w poszczególnych gminach i różnice te mogą dotyczyć, np.:
 
  • rodzaju zajęć sportowych i rekreacyjnych objętych dotacją
  • dodatkowych dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o dotację
  • czasu rozpatrywania wniosków
 
Wszelkie zapytania dotyczące dotacji należy kierować do swojej gminy.
 
Tutaj możesz przejść na stronę island.is, gdzie możesz sprawdzić, czy masz prawo do otrzymania dotacji.

Przetwarzanie danych osobowych

W celu ustalenia, czy spełniasz kryterium dochodowe i czy przysługują Tobie dotacje, przetwarzane są następujące dane osobowe: nazwiska i numery identyfikacyjne członków gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania, numer rodziny oraz informacje o dochodach członków gospodarstwa domowego w okresie marzec-lipiec 2020 r. Po otrzymaniu podpisanego elektronicznie upoważnienia do otrzymania informacji o dochodach, organy podatkowe udostępnią te informacje island.is. Twoja gmina równieżbędzie miała dostęp do powyższych informacji poprzez stronę island.is.

 

Za przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o dotacje sportowe i rekreacyjne odpowiada island.is. Za przetwarzanie danych osobowych związanych z działaniem island.is odpowiada Ministerstwo Finansów i Gospodarki mieszczące się przy ul. Lindargata 7, 101 Reykjavík.

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez rząd Islandii, okresu przechowywania danych osobowych oraz Twoich praw można znaleźć na ich stronie dot. polityki prywatności znajdziesz tutaj https://www.stjornarradid.is/medferd_personuupplysinga

 

Należy pamiętać, że powyższe zagadnienia dotyczą wyłącznie island.is. Składając wniosek w Twojej gminie obowiązywać będą inne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Find more information about electronic IDs in our FAQs section.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy