Á Íslandi eru tvö stjórnsýslustig, ríki og sveitarfélög.
Á fjögurra ára fresti kjósa íbúar sveitarfélaga fulltrúa sína í sveitarstjórn til að fara með framkvæmd hins staðbundna lýðræðis.

  • Sveitastjórnirnar eru það stjórnvald sem stendur almenningi næst og þau bera ábyrgð á nærþjónustu við íbúa sveitarfélaga.
  • Sveitarfélögin hafa öll sömu stöðu og lagaskyldur, óháð fjölda íbúa.
  • Sveitarfélögin annast framkvæmd og bera ábyrgð á mörgum lykilþáttum velferðarþjónustunnar, svo sem leikskólum, grunnskólum og félagsþjónustu. Þau bera einnig ábyrgð á tæknilegum innviðum í hverju sveitarfélagi, svo sem neysluvatni, upphitun húsa og sorpvinnslu.
  • Loks eru þau skipulags- og byggingaryfirvöld og fara með heilbrigðiseftirlit.
 
  • Landið skiptist upp í 74 sveitarfélög sem hvert hefur sína eigin sveitarstjórn.
  • Sveitarfélögin hafa réttindi og skyldur gagnvart íbúum sínum og ríkisvaldinu.
  • Einstaklingur telst íbúi þess sveitarfélags þar sem lögheimili hans er.
  • Sveitarfélög bjóða upp á ýmiskonar þjónustu og því er nauðsynlegt að skrá sig hjá viðkomandi sveitarstjórnar-skrifstofu þegar flutt er í nýtt sveitarfélag.
  • Erlendir ríkisborgarar, 18 ára og eldri, fá kosningarétt í sveitarstjórnar-kosningum eftir að hafa átt lögheimili hér á landi samfellt í fimm ár.
  • Danskir, finnskir, norskir og sænskir ríkisborgarar, 18 ára og eldri, sem hafa átt hér lögheimili í þrjú ár samfellt, öðlast kosningarétt.

 

Samband íslenskra sveitarfélaga

Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar