Dvalarleyfi vegna sérstakra tengsla við Ísland

Allir þeir sem eru með ríkisborgararétt í löndum utan EES og EFTA og ætla að vera á Íslandi lengur en í þrjá mánuði þurfa að hafa dvalarleyfi hér á landi.

Heimilt er að veita dvalarleyfi hafi umsækjandi sérstök tengsl við Ísland. Dvalarleyfi á þessum grundvelli er einungis veitt í undantekningartilvikum og þarf að meta í hvert og eitt skipti hvort umsækjandi geti fengið dvalarleyfið. Við matið vega fjölskyldutengsl og dvöl á Íslandi þyngst, en í undantekningartilvikum er heimilt að veita dvalarleyfi þó umsækjandi hafi aldrei búið á Íslandi.

Dvalarleyfi á grundvelli sérstakra tengsla er veitt á grundvelli 78. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016

Þú gætir átt rétt á dvalarleyfi vegna sérstakra tengsla við landið ef öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt, ásamt fleirum:

 • ert eldri en 18 ára,
 • fellur ekki undir aðra dvalarleyfisflokka eða fullnægir ekki skilyrðum þeirra,
 • hefur sérstök tengsl við Ísland samkvæmt lögum og reglugerð um útlendinga,
 • getur sýnt fram á að þú getir framfleytt þér á dvalartíma,
 • ert sjúkratryggð(ur) hjá íslensku tryggingafélagi (undir liðnum vátryggingafélög) eða erlendu tryggingafélagi sem hefur starfsleyfi á Íslandi (undir liðnum erlend vátryggingafélög),
 • hefur ekki afplánað refsingu erlendis á síðustu 5 árum eða verið dæmd(ur) til lengri refsingar en sem samsvarar 3 mánaða fangelsi samkvæmt íslenskum lögum, og
 • átt vegabréf þar sem gildistími er minnst 90 dagar umfram áætlaðan gildistíma dvalarleyfis.

Þú mátt ekki:

 • koma til landsins áður en dvalarleyfið hefur verið veitt, nema þú þurfir ekki vegabréfsáritun til landsins (en þá má aðeins dveljast 90 daga á 180 daga tímabili á Schengen-svæðinu),
 • uppfylla skilyrði annarra dvalarleyfa,
 • hafa eingöngu myndað tengsl hér á landi á grundvelli dvalarleyfis fyrir námsmann, vegna samninga við önnur ríki, fyrir sjálfboðaliða og trúboða, vegna vistráðningar, fyrir fórnarlamb mansals, bráðabirgðadvalarleyfis eða langtímavegabréfsáritunar, og/ eða
 • byggja rétt á dvalarleyfinu eingöngu á fjölskyldutengslum, því þau falla undir ákvæði laga um fjölskyldusameiningu,
 • vinna án atvinnuleyfis,
 • vinna fyrir annan atvinnurekanda en þann sem atvinnuleyfið var veitt til, og
 • vera lengur frá landinu en 90 daga á hverju 12 mánaða tímabili á meðan leyfið er í gildi, annars getur dvalarleyfið verið fellt niður eða afturkallað.

Umsókn um dvalarleyfi (og atvinnuleyfi, ef við á) og önnur fylgigögn skulu lögð fram hjá Útlendingastofnun eða sýslumönnum utan höfuðborgarsvæðisins.

Umsækjandi sem ekki er áritunarskyldur má vera staddur á landinu þegar umsókn er lögð fram og þegar hún er til vinnslu, svo lengi sem samfelld dvöl á Schengen-svæðinu fer ekki yfir 90 daga á sl. 180 daga tímabili. Umsækjandi sem er áritunarskyldur má ekki vera staddur á landinu þegar umsókn er lögð fram. Slíkri umsókn verður synjað. 

Ef umsækjandi uppfyllir ekki þessi skilyrði og þau skilyrði sem fjallað er um neðar verður dvalarleyfi synjað og umsækjandi þarf að yfirgefa landið. Yfirgefi umsækjandi ekki landið getur það leitt til brottvísunar og endurkomubanns. Endurkomubann felur í sér bann við endurkomu á Schengen-svæðið um ákveðinn tíma eða að lágmarki 2 ár.

Það er á ábyrgð umsækjanda að sækja um endurnýjun dvalarleyfis a.m.k. 4 vikum áður en gildistími leyfis rennur út. Sé það gert er umsækjanda heimilt að dvelja á Íslandi á meðan umsókn um endurnýjun er til vinnslu hjá Útlendingastofnun. Sé ekki sótt um endurnýjun dvalarleyfis áður en gildistími rennur út verður farið með umsókn eins og um fyrsta leyfi sé að ræða en ekki endurnýjun. Umsókn sem berst eftir að gildistími eldra leyfis er útrunninn verður synjað ef umsækjandi hefur ekki heimild til að dvelja á landinu meðan umsókn er til vinnslu. Sjá nánar um feril umsókna og heimild til dvalar

Nánar um dvalarleyfi vegna sérstakra tengsla við Ísland er að finna á vef Útlendingastofnunnar.

Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar