EnglishPolishIcelandic

Privacy notice (Icelandic below)

Multicultural Information Centre's Privacy Notice

The Multicultural Information Centre (MCC) cares about the privacy of individuals and takes privacy very seriously. The agency places great emphasis on respecting the rights of those who receive the agency’s services and that all processing of personal information is at all times in accordance with applicable laws and regulations. MCC’s privacy statement states what personal information the MCC collects about individuals for its activities and for what purpose.

 

You can also find information about other recipients of the information and how long it is stored. In addition, information can be found on the basis on which the MCC collects personal information, what rights individuals enjoy and other important information related to the Act on Personal Data Protection and Processing no. 90/2018.

Persónuverndaryfirlýsing

Persónuvernaryfirlýsing Fjölmenningarseturs

Fjölmenningarsetri er annt um friðhelgi einstaklinga og tekur persónuvernd mjög alvarlega. Stofnunin leggur mikla áherslu á að virða réttindi þeirra sem þiggja þjónustu stofnunarinnar og að öll meðferð persónuupplýsinga sé á hverjum tíma í samræmi við gildandi lög og reglur. Í persónuverndaryfirlýsingu Fjölmenningarseturs má sjá hvaða persónuupplýsingum Fjölmenningarsetur safnar um einstaklinga vegna starfsemi sinnar og í hvaða tilgangi.

 

Þá má hér finna upplýsingar um aðra viðtakendur upplýsinganna og hvað þær eru geymdar lengi. Auk þess má finna upplýsingar um á hvaða grundvelli Fjölmenningarsetur safnar persónuupplýsingum, hvaða réttinda einstaklingar njóta og fleiri mikilvægar upplýsingar sem tengjast lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

Persónuverndaryfirlýsing

1. Almennt

Fjölmenningarsetri, kt. 521212-0630, Árnagötu 2-4, 400 Ísafirði, (hér eftir „Fjölmenningarsetur“, „stofnunin“,) er annt um friðhelgi einstaklinga og tekur persónuvernd mjög alvarlega. Stofnunin leggur mikla áherslu á að virða réttindi þeirra sem þiggja þjónustu stofnunarinnar og að öll meðferð persónuupplýsinga sé á hverjum tíma í samræmi við gildandi lög og reglur. Í þessari yfirlýsingu má sjá hvaða persónuupplýsingum Fjölmenningarsetur safnar um einstaklinga vegna starfsemi sinnar og í hvaða tilgangi. Þá má hér finna upplýsingar um aðra viðtakendur upplýsinganna og hvað þær eru geymdar lengi. Auk þess má hér finna upplýsingar um á hvaða grundvelli Fjölmenningarsetur safnar persónuupplýsingum, hvaða réttinda einstaklingar njóta og fleiri mikilvægar upplýsingar sem tengjast lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

2. Hvað eru persónuupplýsingar og vinnsla persónuupplýsinga?

Með persónuupplýsingum er átt við allar upplýsingar sem hægt er að rekja til tiltekins einstaklings, svo sem upplýsingar um nafn, kennitölu, heimilisfang, netfang, símanúmer, fjárhag, heilsufar, IP tölu og fleira.

 

Með viðkvæmum persónuupplýsingum er átt við þær persónuupplýsingar sem falla undir 3. tölul. 3. gr. laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018, svo sem upplýsingar um þjóðerni, stéttarfélagsaðild og heilsufarsupplýsingar.

 

Með vinnslu persónuupplýsinga er átt við alla meðferð og notkun persónuupplýsinga svo sem söfnun, skráningu, varðveislu, breytingu eða eyðingu.

3. Persónuupplýsingar sem Fjölmenningarsetur safnar og tilgangur með söfnun upplýsinganna

Fjölmenningarsetur tekur á móti fyrirspurnum í gegnum tölvupóst, síma og eftir atvikum beint í persónu. Til að geta svarað fyrirspurnum og veitt ráðgjöf gæti stofnunin þurft að safna grunnupplýsingum (nafn, netfang, símanúmer og heimilisfang) einstaklinga sem og þjóðerni.

 

3.1.1. Fyrirspurnir

Fjölmenningarsetur tekur á móti fyrirspurnum í gegnum tölvupóst, síma og eftir atvikum beint í persónu. Til að geta svarað fyrirspurnum og veitt ráðgjöf gæti stofnunin þurft að safna grunnupplýsingum (nafn, netfang, símanúmer og heimilisfang) einstaklinga sem og þjóðerni.

 

3.1.2. Beiðni um beina aðstoð

Til þess að geta veitt einstaklingum beina aðstoð þarf Fjölmeningarsetur eftir atvikum að safna grunnupplýsingum (nafn, kennitala, netfang, símanúmer og heimilisfang) og upplýsingum um þjóðerni, hjúskaparstöðu og dvalarleyfi.

 

3.1.3. Ráðgjöf til sveitarfélaga, stofnana og fyrirtækja

Fjölmenningarsetur veitir sveitarfélögum, stofnunum og fyrirtækjum ráðgjöf, t.d. varðandi það hvað þurfi að gera til að ráða erlendan starfsmann. Upplýsingar sem stofnunin gæti þurft að safna í þeim tilvikum eru grunnupplýsingar (nafn, kennitala, netfang, símanúmer og heimilisfang), þjóðerni, hjúskaparstaða, upplýsingar um vinnslu mála hjá stjórnvaldi og upplýsingar um dvalarleyfi.

Í því skyni að geta sinnt hlutverki sínu og veitt flóttamönnum þjónustu þarf Fjölmenningarsetur að safna upplýsingum um flóttamenn.

 

3.2.1. Fyrirspurnir

Fjölmenningarsetur tekur á móti fyrirspurnum í gegnum tölvupóst, síma og eftir atvikum beint í persónu. Til að geta svarað fyrirspurnum og veitt ráðgjöf gæti stofnunin þurft að safna grunnupplýsingum (nafn, netfang, símanúmer og heimilisfang) einstaklinga sem og þjóðerni.

 

3.2.2. Samræmd móttaka flóttamanna

Þær upplýsingar sem Fjölmenningarsetur þarf að safna vegna hlutverks stofnunarinnar í samræmdu móttökukerfi flóttamanna eru grunnupplýsingar (nafn, kennitala, netfang, símanúmer og heimilisfang), menntun, áfallasaga, þjóðerni, hjúskaparstaða, heilbrigðisupplýsingar og fjölskylduaðstæður. Stofnunin þarf að vinna upplýsingarnar til þess að geta staðsett viðkomandi í þjónustu hjá sveitarfélagi.

 

3.2.3. Ráðgjöf til sveitarfélaga

Fjölmenningarsetur vinnur upplýsingar um flóttamenn til að geta veita sveitarfélögum ráðgjöf varðandi vinnslu mála. Umræddar upplýsingar geta verið grunnupplýsingar (nafn, kennitala, netfang, símanúmer og heimilisfang), þjóðerni, hjúskaparstaða, upplýsingar um vinnslu mála hjá stjórnvaldi og upplýsingar um dvalarleyfi.

 

3.2.4. Samningar um félagslega þjónustu

Þegar Fjölmenningarsetur gerir samninga við flóttamenn um félagslega þjónustu fær stofnunin upplýsingar um hvaða þjónustu viðkomandi hyggist nýta sér sem og grunnupplýsingar um hann. Unnið er með upplýsingarnar til að tryggja eftirfylgni í málefnum flóttamanna.

 

 

Ekki fer fram sjálfvirk ákvarðanataka við vinnslu persónuupplýsinga, sbr. 22. gr. persónuverndarlaga, hjá Fjölmenningarsetri.

4. Lagalegur grundvöllur fyrir vinnslu persónuupplýsinga hjá Fjölmenningarsetri

Fjölmenningarsetur vinnur persónuupplýsingar aðallega, líkt og kveðið er á um í 3. kafla, á grundvelli lagaskyldu samkvæmt lögum. nr. 116/2012 um málefni innflytjenda. Persónuuplýsingar eru einnig unnar um starfsmenn á grundvelli samningsskyldu og einnig á grundvelli lögmætra hagsmuna.

5. Hve lengi geymir Fjölmenningarsetur persónuupplýsingar?

Stofnunin er afhendingarskyldur aðili samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014. Vegna þess er stofnuninni óheimilt að ónýta eða farga nokkru skjali sem fellur undir gildissvið þeirra laga nema með heimild þjóðskjalavarðar. Almennt eru skjöl í vörslum Fjölmenningarseturs afhent Þjóðskjalasafni Íslands að þrjátíu árum liðnum í samræmi við 1. mgr. 15. gr. laga um opinber skjalasöfn, en skjöl og önnur gögn á rafrænu formi skulu afhent Héraðsskjalasafni þegar þau hafa náð fimm ára aldri.

6. Frá hverjum safnar Fjölmenningarsetur upplýsingum?

Fjölmenningarsetur safnar persónuupplýsingum að meginstefnu beint frá einstaklingum sjálfum. Í einhverjum tilvikum fær stofnunin upplýsingar frá sveitarfélögum og atvinnurekendum einna helst í þeim tilgangi að geta veitt þeim aðilum ráðgjöf. Fjölmenningarsetur fær einnig upplýsingar frá Útlendingastofnun og Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna í þeim tilgangi að para saman flóttamenn og sveitarfélög og til að tryggja að þeir fái viðeigandi og fullnægjandi þjónustu.

7. Hvenær miðlar Fjölmenningarsetur persónuupplýsingum til þriðju aðila og af hverju?

Fjölmenningarsetur miðlar persónuupplýsingum til þriðju aðila sem ráðnir eru af stofnuninni til að vinna fyrir fram ákveðna vinnu, svo sem þjónustuveitenda, umboðsmanna eða verktaka. Í þeim tilfellum gerir stofnunin vinnslusamning við viðkomandi aðila. Slíkur samningur kveður meðal annars á um skyldu hans til að fylgja fyrirmælum Fjölmenningarseturs um meðferð persónuupplýsinga og er honum óheimilt að nota þær í öðrum tilgangi. Jafnframt ber honum skylda til að tryggja öryggi upplýsinganna með viðeigandi hætti.

 

Fjölmenningarsetur er í nánu samstarfi við sveitarfélög sem og aðra opinbera aðila og stofnanir. Fjölmenningarsetur þarf vegna þessa samstarfs að miðla upplýsingum um innflytjendur og flóttamenn til opinberra aðila þ.m.t. sveitarfélög, Útlendingastofnun, Vinnumálastofnun, Kærunefnd útlendingmála og Mannréttindaskrifstofa Íslands.

8. Flutningur persónuupplýsinga út fyrir Evrópska efnahagssvæðið

Fjölmenningarsetri er kunnugt um að ströng skilyrði gilda um flutning persónuupplýsinga til ríkja sem staðsett eru utan Evrópska efnahagssvæðisins. Stofnunin gerir það ekki undir neinum kringumstæðum nema fullnægjandi heimild standi til þess samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

9. Réttindi þín

Hafir þú veitt samþykki þitt fyrir vinnslu tiltekinna persónuupplýsinga átt þú rétt samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga  nr. 90/2018 að afturkalla samþykki þitt hvenær sem er. Sá réttur hefur þó ekki áhrif á lögmæti þeirrar vinnslu sem fram fór áður en samþykki var afturkallað. Þá nýtur þú einnig annarra réttinda, svo sem réttar til aðgangs að þínum gögnum, réttar til að fá rangar eða villandi upplýsingar leiðréttar, réttar til að persónuupplýsingum um þig verði eytt, réttar til að hindra að unnið verði með persónuupplýsingar um þig og réttar til að flytja eigin gögn. Hafa skal í huga að réttindi þín eru ekki alltaf fortakslaus og kunna að vera háð ýmsum skilyrðum.

10. Öryggi persónuupplýsinga

Fjölmenningarsetur hefur gripið til viðeigandi tæknilegra og skipulagslegra öryggisráðstafana til að tryggja öryggi persónuupplýsinga í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Felur það meðal annars í sér að aðeins þeir starfsmenn hafa aðgang að persónuupplýsingum sem þess þurfa starfs síns vegna. Auk þess stuðlar stofnunin að því að starfsmenn fái reglulega viðeigandi fræðslu og þjálfun um öryggismál.

11. Samskiptaupplýsingar Fjölmenningarseturs

Nafn: Fjölmenningarsetur

Heimilisfang: Árnagata 2-4, 400 Ísafjörður

Netfang: mcc@mcc.is

12. Frekari upplýsingar og persónuverndarfulltrúi

Ef þú hefur frekari spurningar um réttindi þín eða hvernig Fjölmenningarsetur meðhöndlar persónuupplýsingar getur þú ávallt haft samband við persónuverndarfulltrúa stofnunarinnar, Dattaca Labs Iceland ehf. Hægt er að hafa samband með því að senda erindi á dpo@dattacalabs.com. Einnig er hægt að hafa samband við Fjölmenningarsetur með því að senda erindi á mcc@mcc.is

13. Réttur til að leggja fram kvörtun hjá persónuvernd

Dragir þú í efa að Fjölmenningarsetur meðhöndli persónuupplýsingar þínar í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 hefur þú rétt til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd (www.personuvernd.is).

14. Endurskoðun á þessari persónuverndaryfirlýsingu

Persónuverndaryfirlýsing þessi getur frá einum tíma til annars tekið breytingum í samræmi við breytingar á viðeigandi lögum og reglugerðum eða ef breytingar verða gerðar á því hvernig Fjölmenningarsetur vinnur með persónuupplýsingar.

Eftir að breytingar hafa verið gerðar á persónuverndaryfirlýsingunni taka þær gildi þegar uppfærð útgáfa hefur verið birt.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy