Lögum samkvæmt eiga fatlaðir einstaklingar rétt á almennri þjónustu og aðstoð.

Þeir eiga að njóta sambærilegra lífskjara og jafnréttis á við aðra þjóðfélagsþegna.

Ýmis þjónusta

Vert að skoða

Lög og reglugerðir

Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar