Kiedy ludzie osiągną wiek 18 lat, mogą się pobrać.

  • Ministerstwo Sprawiedliwości i Spraw Kościelnych może udzielać pozwolenia młodszym ludziom w celu zawarcia małżeństwa.
  • Ci, którzy mogą poświęcić małżeństwo (żonaci), to pastorzy i przedstawiciele stowarzyszeń religijnych, wojewoda okręgowy i ich przedstawiciele.
  • Małżeństwo nakłada obowiązki na obie strony, podczas jego trwania, niezależnie od tego, czy para mieszka razem, a nawet jeśli są w separacji.
  • W małżeństwie na Islandii zarówno kobieta, jak i mężczyzna mają te same prawa.
  • Ich obowiązki wobec dzieci i innych osób związane z ich małżeństwem są również takie same.
  • Jeśli współmałżonek umiera podczas trwania małżeństwa, to partner dziedziczy część mienia. W większości przypadków prawo islandzkie pozwala małżonkowi zasiadać na niepodzielnym majątku. Wdowa lub wdowiec mogą więc przebywać w jego domu po śmierci współmałżonka.
  • Pary są odpowiedzialne za własne długi.
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody