Wielokulturowe Centrum Informacyjne ma za zadanie ułatwianie relacji między ludźmi różnego pochodzenia i promowanie usług dla imigrantów mieszkających na Islandii.

  • Udziela porad i informacji instytucjom, firmom, urzędom i osobom fizycznym w związanych z kwestiami imigracyjnymi;
  • Rozpowszechnia informacje dla imigrantów na temat ich praw i obowiązków,
  • Monitoruje rozwój kwestii imigracyjnych w społeczeństwie, w tym poprzez gromadzenie informacji, badania, analizy i wymianę informacji,
  • Przedstawia Ministrowi, Radzie Imigracyjnej i innym organom rządowym sugestie i propozycje środków mających na celu zapewnienie wszystkim osoby bez względu na narodowość i pochodzenie aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie

W Wielokulturowym Centrum Informacyjnym można uzyskać informacje na temat wielu aspektów życia codziennego na Islandii, administracji oraz pomocy w zakresie administracyjnej przeprowadzki i wyprowadzki z Islandii.

Możesz uzyskać informacje i pomoc, klikając kopertę w lewym górnym rogu strony witryny głównej.

Biuro jest otwarte od 10:00. 9-16 dni roboczych.

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody