Wniosek o rozwód składa się u wojewody okręgowego podległego pod miejsce zameldowania w danej osoby.

Pary muszą zawrzeć pisemną umowę w sprawie podziału aktywów i zobowiązań, aby wojewoda okręgowy mógł wydać pozwolenie na rozwód.

Zgodnie z prawem aktywa są dzielone równo między pary w przypadku rozwodu, z wyjątkiem majątku prywatnego (na przykład w przypadku umowy kupna).

Oboje są odpowiedzialni za własne długi.

Jeśli dług jest powszechny, na przykład kredyt w rachunku bieżącym na wspólnym rachunku bankowym, dług na wspólnej karcie kredytowej lub inny, każdy bierze połowę długu.

Jeśli para ma dziecko w wieku poniżej 18 lat, musi zostać osiągnięte porozumienie w sprawie opieki, aby wojewoda okręgowy mógł wydać pozwolenie na separację.

Jeśli nie można osiągnąć porozumienia o opiece nad dzieckiem / dziećmi należy potwierdzić, że któryś z małżonków złożył wniosek do sądu o opiekę, zanim wojewoda okręgowy może wydać wyżej wymienione pozwolenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.syslumenn.is

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody