Ważne, aby pamiętać przy rozpoczynaniu nowej pracy

  • Pracownik informuje swojego pracodawcę, czy przy obliczaniu potrącenia u źródła może skorzystać z ulgi osobistej/podatkowej oraz w jakim procencie ma być użyta.
  • Ponadto pracownik powinien orientować się, w jakim progu podatkowym ma być obliczony jego podatek, jeśli nie kwalifikuje się na najniższy.
  • Jeśli pracownik ma skumulowaną ulgę osobistą lub chce skorzystać z ulgi osobistej współmałżonka, informuje o tym pracodawcę.
  • – Pracownik może uzyskać informacje na temat wykorzystanej podatkowej ulgi osobistej na stronie serwisowej RSK, www.skattur.is
  • W razie potrzeby pracownik może złożyć u pracodawcy wyciąg przedstawiający wykorzystaną ulgę osobistą na bieżący rok podatkowy,
  •  
  • wszyscy, którzy pracują na Islandii są zobowiązanie do płacenia podatków
  • Podatek dochodowy osoby fizycznej dzieli się na część dochodowa odprowadzaną do państwa i część odprowadzana na gminy-powiaty
  • Podatek dochodowy jest podzielony na progi i naliczany jest stosunkowo od zarobków osoby fizycznej. Na stronie internetowej Urzędu skarbowego www.rsk.is można znaleźć informacje dotyczące opłaty podatku naliczanego odpowiednio od wynagrodzenia.
  • Kwota odprowadzonego podatku jest uwzględniona na odcinku od wypłaty. Dobrze jest zachować odcinki od wypłat, aby mieć dowód na to, że podatek został odprowadzony od dochodów.
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody