• Ogólne prawa jazdy są wymienione jako licencje B w prawie jazdy i uprawniają do obsługi różnych pojazdów oprócz zwykłych pojazdów.
  • Aby uzyskać prawo jazdy na samochody ciężarowe, autobusy, przyczepy oraz pojazdy do komercyjnego przewozu osób, należy wnieść o szkolenie w szkołach nauki jazdy.
  • Zdobycie uprawnień do obsługi maszyn roboczych są dostępne w Służbach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
  • Ogólne prawa jazdy obowiązują do 70 roku życia, a później prawa jazdy muszą być regularnie odnawiane.
  • Jeżeli upłynęło więcej niż dwa lata od wygaśnięcia prawa jazdy, należy podjąć test sprawdzający przed przedłużeniem licencji.
  • Osoby, którym zabrano prawa do prowadzenia pojazdu, muszą ponownie uzyskać prawo jazdy, jeśli zawieszenie trwa dłużej niż jeden rok.
  • Początkujący z tymczasowymi certyfikatami, który utracił przywilej prowadzenia pojazdów lub otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów, muszą wziąć udział w oddzielnym kursie i zdać egzamin na prawo jazdy, aby je odzyskać.
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody