Zgodnie z prawem każdy ma równe prawa do nauki

Edukacja przedszkolna nie jest obowiązkowa. Przedszkole jest przeznaczone dla wszystkich dzieci poniżej szóstego roku życia. Rodzice starają się o przedszkole dla swojego dziecka w gminie, w której dziecko ma zameldowanie.

Szkolnictwo podstawowe jest obowiązkowe. Edukacja szkolna w szkołach obowiązkowych oznacza, że dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat powinny się tam uczyć. Rodzice muszą zapisać swoje dzieci do szkoły podstawowej i upewnić się, że do niej uczęszczają.

Edukacja w szkołach średnich nie jest obowiązkowa. Szkoły nazywane są różnie szkołami ogólnokształcącymi, szkołami średnimi, szkołami zawodowymi. Ogólne informacje na temat praktycznych aspektów kształcenia na poziomie średnim, procesu składania wniosków i innych.

Osoby, które zamierzają studiować na uniwersytecie, muszą zdać egzamin maturalny lub jemu równoważny. Dopuszczalne jest ustanowienie specjalnych warunków przyjęcia na uniwersytet i pozwolenie studentom na przystąpienie do egzaminu wstępnego lub egzaminu statusu.

Ogólne

Informacje o kursach nauczania języka islandzkich dla obcokrajowców i regionalnych ośrodków prowadzących kursy.

Ogólne informacje na temat oceny studiów i kwalifikacji zawodowych, jakie dokumenty należy przedłożyć i gdzie szukać uznawania studiów i kwalifikacji zawodowych.

Ogólne informacje o bibliotekach na Islandii.

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody