Zasiłek rodzinny ma na celu złagodzenie kosztów posiadania dzieciecka i polepszeniu poziomu życia. Określona kwota jest wypłacana rodzicom na każde kolejne dziecko w wieku do 18 lat.

  • Zasiłek rodzinny wypłacany jest rodzicom, którzy mają dzieci poniżej 18 roku życia.
  • Każde dziecko w wieku poniżej 7 lat otrzymuje stałą kwotę niezależnie od dochodu, a na dzieci starsze zasiłki rodzinne są uzależnione od dochodu i obliczane na podstawie dochodu z poprzedniego roku rozliczeniowego zgodnie z deklaracją podatkową.
  • Nie jest obowiązkowe złożenie podania o zasiłek rodzinny.
  • Wysokość zasiłku na dziecko zależy od dochodów rodziców, stanu cywilnego i liczby dzieci.
  • Organy podatkowe są odpowiedzialne za obliczanie zasiłków rodzinnych na dzieci na podstawie zeznania podatkowego.
  • -Organ państwowy wypłaca cztery zasiłki na dzieci rocznie, 1 lutego, 1 maja, 1 sierpnia i 1 listopada.
  • Zasiłek rodzinny na dzieci nie jest uznawany za dochód i nie podlega opodatkowaniu.

 

Oszacuj swój zasiłek na dziecko (kalkulator RSK)

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody