Ludzie przynależący do społeczności LGBTQAI mają takie same prawa do zalegalizowania konkubinatu jak inni członkowie społeczeństwa

Homoseksualiści w małżeństwie lub potwierdzonym partnerstwie mogą adoptować dzieci i mieć dzieci ze sztucznym zapłodnieniem, z zastrzeżeniem warunków adopcji dziecka, i mają takie same prawa jak inni rodzice, jeśli mają dzieci.

W Islandii obowiązuje jedno prawo małżeńskie i dotyczą one w równym stopniu mężczyzn i kobiet, dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. Oznacza to, że wszystkie osoby prywatne są objęte jednym i tym samym prawem małżeńskim, a kapłani i wojewodzi okręgowi oraz przedstawiciele organizacji religijnych mogą udzielać ślubu osobom tej samej płci.

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody