• Każdy rodzic ma prawo do urlopu macierzyńskiego / ojcowskiego na trzy miesiące. Rodzic nie może korzystać z urlopu macierzyńskiego drugiego rodzica, chyba że istnieją szczególne okoliczności. Oznacza to, że na przykład jedna osoba nie może przebywać na urlopie macierzyńskim przez 4 miesiące, podczas gdy druga jest na wakacjach tylko przez 2 miesiące. Rodzice mają jednak wspólne prawo na dodatkowe trzy miesiące, które mogą dowolnie dzielić.
  • Prawo do urlopu macierzyńskiego / ojcowskiego oraz zasiłku macierzyńskiego / ojcowskiego ustaje w 24 miesiącu życia dziecka.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Funduszu urlopów macierzyńskich / ojcowskich oraz w Ísland.is

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody