Mieszkania do wynajęcia

Mieszkania do wynajęcia są zazwyczaj reklamowane w gazetach. Osoby szukające mieszkania, które mieszkają poza obszarem stołecznym, powinny zasięgnąć informacji w swoim urzędzie miejskim.

Umowa najmu mieszkania

Ważne jest, aby przy wynajmie mieszkania zawrzeć z właścicielem pisemną umowę najmu [1]. Konieczne jest dokładne zapoznanie się z warunkami umowy, takimi jak zasady ubezpieczenia, wypowiedzenie umowy i inne.

Formularze do wynajęcia w języku islandzkim, angielskim, hiszpańskim i polskim można uzyskać na stronie internetowej Ministrowie Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Socjalnego Islandii (www.velferdarraduneyti.is) i Centrum Wielokulturowego (www.mcc.is ). Umowy najmu można również uzyskać w urzędach miejskich i od Íbúðalánasjóði (www.ils.is)( Głównego banku udzielającego kredyty mieszkaniowe, dofinasowań do mieszkania itd.)

Dofinasowanie do czynszu z urzędu miasta

Jeśli masz meldunek na Islandii, możesz ubiegać się o dofinansowanie do czynszu [2] z miejskich usług socjalnych. Jeżeli świadczenie czynszowe jest przyznane, to wysokość zależy od kwoty czynszu, dochodu i wielkości rodziny osoby.

Zanim będziesz mógł ubiegać się o dofinansowanie do czynszu musisz zalegalizować [3] umowę najmu u wojewody okręgowego, której okres jest dłuższy niż sześć miesięcy.

Informacje na temat dofinasowania można uzyskać w służbach społecznych gmin oraz w Ministerstwie Spraw Społecznych i Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli wynajmujesz pensjonat, nieruchomość komercyjna lub pokój, świadczenia czynszowe nie przysługują.

Informacje i kalkulator dotacji na wynajem są dostępne na stronie internetowej Ministrowie Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Socjalnego Islandii (www.velferdarraduneyti.is).

Energia elektryczna, ciepła woda, telefon i Internet

Przy wprowadzaniu się do nowego mieszkania ważne jest, aby odczytać licznik energii elektrycznej i ciepłej wody, aby najemca / kupujący płaci jedynie za ich użytkowanie.

Gminy mogą udzielać informacji na temat firm sprzedających energię elektryczną i ciepłą wodę w gminie.

Kilka firm telekomunikacyjnych działa na Islandii i oferuje im różne ceny i usługi telefoniczne i internetowe. Najlepiej jest zwrócić się bezpośrednio do operatorów sieci w celu uzyskania informacji na temat oferowanych cen i usług.

[1] Umowa najmu jest umową, którą najemca przekazuje wynajmującemu na kwotę czynszu i nie tylko.

[2] Świadczenie z tytułu najmu to dotacja, którą ludzie mogą uzyskać z gminy zgodnie z określonymi zasadami, aby zapłacić część czynszu za lokal, w którym mieszka.

[3] Legalizacja umowy najmu ma na celu ich publiczną rejestrację w celu zapewnienia i ochrony praw zainteresowanych stron.

Zobacz informacje na temat wynajmu zakwaterowania na Island.is

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody