Zakup mieszkania

Obcokrajowcy zamieszkujący na Islandii mogą posiadać nieruchomości mieszkalne na Islandii. Mogą ubiegać się o pożyczkę z Funduszu Finansowania Mieszkalnictwa na zakup mieszkania na takich samych warunkach jak obywatele Islandii.

Jeśli cudzoziemiec chce nadal posiadać mieszkanie w Islandii, nawet jeśli wyprowadza się z kraju, musi złożyć wniosek o pozwolenie. Cudzoziemcy, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Islandii, mogą ubiegać się o pozwolenie na zakup mieszkania od Ministerstwie Sprawiedliwości.

Fundusz Finansowania Mieszkalnictwa

Fundusz Finansowania Mieszkalnictwa pożycza pieniądze na zakup mieszkań i budynków. Celem funduszu jest promowanie możliwości nabywania i wynajmu mieszkań na przystępnych warunkach. Wnioski o pożyczki są dostępne w Funduszu Finansowania Mieszkalnictwa.

Íbúðalánasjóður

Borgartúni 21

105 Reykjavík

Sími: (+354) 569-6900

Netfang: fyrirspurn@ils.is

Wraz z Funduszem Finansowania Mieszkalnictwa islandzkie banki pożyczają pieniądze na zakup mieszkań i budynków. Informacje na temat warunków kredytowych banków można uzyskać na ich stronach internetowych i rozmawiając z przedstawicielem w ich oddziałach.

Kupno i sprzedaż

-Tylko autoryzowani agenci nieruchomości i prawnicy mogą działać jako pośrednicy w transakcjach na rynku nieruchomości. Opłata za takie usługi jest różna.

-Osoby fizyczne mogą zadbać o swoje transakcje dotyczące nieruchomości bez pośrednika, ale muszą zadbać o to, aby wszystko było właściwie załatwione tak jak cena.

-Sprzedawca powinien dostarczyć jasnych informacji o stanie nieruchomości i zapewnić, że dane dotyczące sprzedaży i promocji są zgodne z rzeczywistą sytuacją.

-Kupujący lepiej zabezpiecza swoją pozycję, uważnie oglądając nieruchomość przed złożeniem oferty.

-Pożądane jest, aby kupujący i sprzedający zapoznali się z przepisami dotyczącymi ewentualnej odpowiedzialności za wady nieruchomości.

-Niemożliwa jest sprzedaż nieruchomości w budynku wieloosobowym, chyba że złożono deklarację zmiany własności.

-Jeden z małżonków nie może sprzedać ani rozporządzać nieruchomościami mieszkalnymi, w które razem zamieszkują, chyba że za zgodą drugiego współmałżonka. To samo dotyczy majątku małżeństwa, w której ma miejsce zatrudnienie jednego lub obojga.

Lista legalnych pośredników sprzedających nieruchomości na stronie Internetowej wojewody okręgowego

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody