Umowa wynajmu mieszkania

 • Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy najmu zapytać właściciela, jak wysoki jest czynsz, czy należy z góry wpłacić kwotą zabezpieczającą i jak należy dokonać płatności.
 • Ponadto, czy prąd i ciepła woda są wliczone w kwotę czynszu, od kiedy mieszkanie jest wolne i datę płatności czynszu.
 • Umowy najmu przewidują prawa i obowiązki najemcy i właściciela mieszkania. Bez umowy pozycja najemcy w stosunku do prawa jest niepewna i nie można ubiegać się o żadne dofinansowanie do wynajmu mieszkania, chyba że umowa najmu została przedłożona.
 • W przypadku powstania sporu między lokatorami a wynajmującym przy zawieraniu lub wykonywaniu umowy najmu sprawę można skierować do Komisji Odwołań ds. Czynszu. -Procedury te są bezpłatne.
 • Umowa najmu musi zostać zalegalizowana, jeśli masz zamiar ubiegać się o dofinansowanie do wynajmu mieszkania. Dokonuje tego wojewoda okręgowy.
 • Umowy najmu powinny mieć formę pisemną. Zobacz formularze umów najmu link virkar ekki
 • Umowy najmu mogą być tymczasowe lub nieokreślone.
 • Podobnie jak w przypadku wszystkich umów, ludzie powinni przeczytać umowę najmu przed jej podpisaniem.
 • W przypadku ustnie zawartej umowy najmu obowiązują te same postanowienia, co w przypadku umów nieokreślonych.
 • Wynajmujący i najemca mogą negocjować kwotę wynajmu, ale zgodnie z prawem powinno to być sprawiedliwe dla obu stron.
 • Okres wypowiedzenia umów najmu jest różny w zależności od tego, czy umowa jest tymczasowa czy zawarta na czas nieokreślony.
 • Umowę najmu najbezpieczniej rozwiązać w formie pisemnej i zabezpieczonej, na przykład wysyłając list polecony.
 • -Zobacz więcej informacji na temat okresu wypowiedzenia i kwoty zabezpieczającej
 • Zobacz szczegółowe informacje na temat kwestii czynszów na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Społecznych i Ubezpieczeń Społecznych
 • Zobacz także.
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody