• Zakłada się, że ci, którzy przyjmują płatności z Funduszu Urlopu Macierzyńskiego / Ojcowskiego, nie będą pracować, w czasie trwania urlopu.
  • Płatności wynoszą 80% średniego wynagrodzenia przeciętnego rodzica w określonym okresie przed urodzeniem dziecka. Płatności nie mogą jednak nigdy spaść lub przekroczyć określonych limitów ustalonych w danym momencie.
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody