Pozwolenie na pracę wydane przez państwo członkowskie EOG nie jest ważne w Islandii.

  • Pisemna umowa o pracę między pracodawcą a osobą ubiegającą się o zezwolenie na pracę. Płace muszą być zgodne z aktualnymi umowami zbiorowymi, w Islandii obowiązują ustawowe płace minimalne.
  • Pracodawca musi wykupić ubezpieczenie zdrowotne dla osoby ubiegającej się o zezwolenie na pracę.
  • Odpowiednie zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza wykazujące stan zdrowia osoby ubiegającej się o zezwolenie na pracę. Certyfikat musi być w języku islandzkim lub angielskim
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody