Na Islandii środkiem płatniczym jest islandzka korona (ISK). Informacje dotyczące wymiany waluty, kart płatniczych itd.

Podstawowe informacje o usługach świadczonych przez banki na Islandii takich jak konta bankowe, oprocentowanie, kredyty itd.

Zestawienie podatków, ulg podatkowych, kart podatkowych, deklaracji podatkowych i innych, które dotyczą płatności podatkowych w Islandii.

Istnieją różne opłaty i podatki mające zastosowanie do towarów i usług. Główne z nich to podatek VAT i akcyza.

Gminy są zobowiązane do udzielanie pomocy finansowej swoim mieszkańcom, którzy nie są wstanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów. Trzeba mieć świadomość, że otrzymanie pomocy finansowej z gminy może mieć wpływ na pozwolenie na pobyt, pozwolenie na stałe zameldowanie czy obywatelstwo.

Podstawowym celem Rzecznika Praw Obywatelskich jest poprawa sytuacji osób fizycznych, które mają problemy z zadłużeniem i płatnościami oraz ułatwienie im uiszczania opłaty za posiadane zadłużenia w akceptowalny sposób.

Ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na płacenie za fundusz emerytalny, który odpowiada każdej osobie.

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody