• W Islandii powszechne są rozwody, a dzieci często rodzą się bez małżeństwa lub wspólnego zamieszkania.
  • Rodziny, w których jest tylko jeden rodzic i dziecko / dzieci mieszkają razem, są zatem powszechne w Islandii.
  • Rodzice, którzy mają wyłączną opiekę nad swoimi dziećmi, mają prawo do zasiłków na dziecko od drugiego rodzica, otrzymują wyższe rodzinne i płacą niższe opłaty za opiekę dzienną niż osoby będące z zalegalizowanych związkach.
  • Zobacz informacje o rozwodzie i konkubinacie w serwisie Iceland.is
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody