To osoby odpłatnie zajmujące się dzienną opieką nad dziećmi w domu

  • Godziny pracy to dni robocze, a czas przebywania dzieci jest różny, ale nigdy nie dłużej niż dziewięć godzin.
  • Większość dzieci przebywająca w dziennej opiece nad dzieckiem ma od jednego do trzech lat, chociaż młodsze lub starsze dzieci mogą być oddane po taka opiekę.
  • Osoby wykonujące ten zawód j są samozatrudnieni i zazwyczaj ustalają własne taryfy. Dlatego właśnie opłaty za pobyt trzeba uiszczać u nich samych.
  • Gminy dofinansowują część kosztów, jeżeli opiekun dzienny jest upoważniony przez gminę do pełnienia funkcji opiekuna.
  • Informacje na temat opiekunów można uzyskać w urzędach miejskich. 

Informacje na temat opiekunów w domach prywatnych na Island.is

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody