Wszystkie pojazdy silnikowe muszą być regularnie poddawane przeglądowi technicznemu w stacji kontroli pojazdów.

  • Naklejka na tablicy rejestracyjnej wskazuje rok, w którym samochód ma udać się na przegląd, i ostatnią cyfrę tablicy rejestracyjnej, w którym miesiącu powinna się odbyć kontrola. Jeśli ostatnia cyfra to 0, Przegląd pojazdu jest w październiku.
  • Motocykle (motocykle) powinny być sprawdzane przed 1 lipca.
  • -Nie należy usuwać naklejki kontrolnej z tablicy rejestracyjnej, a zaświadczenie o przebytej kontroli pojazdu musi znajdować się zawsze w samochodzie.
  • Jeśli podczas inspekcji pojawią się uwagi na temat sprawności pojazdu, należy naprawić samochód i udać się na kolejną inspekcję potwierdzającą usunięcie usterek.
  • Jeśli podatek drogowy lub obowiązkowe ubezpieczenie AC nie zostanie zapłacone, samochód nie otrzyma zaświadczenia os prawności pojazdu podczas stawienia się na przegląd w stacji kontroli pojazdów.
  • Jeśli samochód nie został skontrolowany we właściwym czasie, właściciel / opiekun samochodu zostanie nałożona grzywna, tak zwana opłata zaniedbania. Opłata ta jest naliczana dwa miesiące po tym, jak samochód miał zostać poddany kontroli.
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody