Obywatele spoza EOG

  • Obywatele państw spoza EOG potrzebują zezwolenia na pracę przed przyjazdem na Islandię w celu podjęcia zatrudnienia.
  • Jeżeli osoba fizyczna przebywa na Islandii po raz pierwszy ubiegając się o pozwolenie na pracę, zwykle musi opuścić kraj Urząd Pracy udziela dalszych informacji.

Wnioski

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody