Obywatele państw w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) nie wymagają zezwoleń na pracę w Islandii.

Inni cudzoziemcy w większości przypadków muszą przedłożyć pozwolenia na pracę przed wjazdem do Islandii. Zezwolenie na pracę udzielane jest cudzoziemcowi, ale jest ono związane z określonym pracodawcą. Dowiedz się więcej o pozwoleniach na pracę tutaj.

Pracownicy na Islandii mają takie same prawa, niezależnie od płci i narodowości, dotyczące płac i innych warunków zatrudnienia wynegocjowanych przez organizacje członkowskie (związki zawodowe) na rynku pracy.

 • W Islandii nie wolno oferować gorszych warunków niż przewiduje to ogólna umowa zbiorowa. almennt yfirlit
 •  Praca na czarno – czasami oferuje się pracę bez opodatkowania wynagrodzenia tak zwana praca na czarno. Tutaj znajdziesz informacje na temat tego, jak i dlaczego unikać czarnej pracy oraz jak nielegalna prace jest karana.
 • Uprawnienia pracownicze– Obcokrajowcy, którzy przeprowadzają się do Islandii, powinni upewnić się, że ich zagraniczne kwalifikacje są ważne na Islandii, jeśli zamierzają pracować zgodnie z wyuczonym zawodem. Tutaj znajdziesz informacje na temat kluczowych kwestii, które pojawiają się przy ocenie kwalifikacji.
 • Praca dla dzieci i młodzieży – Z reguły dzieci (15 lat i młodsze) nie mogą pracować. W pewnym zakresie istnieją jednak wyjątki. Informacje na temat takich zwolnień i pracy nastolatków w wieku 15-18 lat. |

Pamiętaj, aby

 • płace były zgodne z umową zbiorową
 • godziny pracy nie były dłuższe, niż pozwalają na to przepisy ustawowe i zbiorowe
 • wakacje są zgodne z przepisami i umowami zbiorowymi
 • płace są wypłacane w czasie choroby i / lub wypadku
 • odcinek od wypłaty był wydawany przy wypłatach
 • pracodawca płaci podatek od wynagrodzeń
 • pracodawca opłaca składki na fundusz emerytalny i związek zawodowy

Prawa

 • Umowa o pracę – Ważne jest, aby zawrzeć pisemną umowę o pracę w celu zapewnienia swoich praw, a płace i prawa powinny być takie same jak na islandzkim rynku pracy. Informacje o tym, co powinno być zawarte w umowie o pracę i gdzie szukać informacji i pomocy.
 • Urlop Wszyscy pracownicy mają prawo do 24 dni roboczych w okresie wakacji letnich lub 2 dni za każdy przepracowany miesiąc. Informacje o okresach wakacyjnych, chorobie podczas urlopu i innych sprawach związanych z urlopem.
 • Godziny pracy – Określone przepisy mają zastosowanie do godzin pracy. Tak więc pracownicy mają prawo do określonych okresów odpoczynku, posiłków i przerw na kawę oraz ustawowych dni świątecznych i dni wolnych. Informacje na temat przerw, posiłków i przerw na kawę oraz dni, które są uznawane za święta i dni wolne od pracy.
 • Choroba – Jeśli pracownik nie może stawić się do pracy z powodu choroby, musi otrzymać wynagrodzenie za określoną liczbę dni. Informacje na temat praw pracownika do zwolnień lekarskich i związanych z nimi spraw.

Wynagrodzenia i rzeczy powiązane

 • Wynagrodzenie– do otrzymanego wynagrodzenia powinien być dołączony odcinek od wypłaty, który jasno określa płacone wynagrodzenie, sposób jego obliczania oraz ogólny przegląd potrącanych płac. Informacje na temat płatności podatkowych, płatności urlopowych i więcej.
 • Fundusz emerytalny – Każdy musi opłacać fundusz emerytalny. Rolą funduszy emerytalnych jest zagwarantowanie osobom opłacającym składki emerytury i zapewnienie im oraz ich rodzinom gwarancji dochodów w przypadku utraty dochodu spowodowanego utrata wigoru do pracy czy śmierci. Informacje o składkach, wypłatach i innych.
 • Zasiłki dla bezrobotnych – ogólne informacje na temat zasiłków dla bezrobotnych, kto ma prawo do świadczeń, gdzie ubiegać się o świadczenia, wysokość świadczeń i tak dalej.
 • Podatki – przegląd podatków, ulg podatkowych, kart podatkowych, deklaracji podatkowych i innych, które dotyczą płatności podatkowych w Islandii.

Pomoc

 • Związki / wsparcie w miejscu pracyZwiązek zawodowy jest rzecznikiem pracowniczym i gwarantuje ochronę ich praw. Nie jest obowiązkowe przebywanie w związku zawodowym lub związku pracowniczym, ale pracownik i tak płaci składkę członkowską związkowi zawodowemu. Aby zarejestrować się w związku i korzystać ze wszystkich praw związanych z członkostwem, należy ubiegać się o przyjęcie na piśmie. Informacje na temat członkostwa i roli związków zawodowych.
 • Poszukiwania pracy – Ogólne informacje na temat poszukiwania pracy na Islandii.
 • Ochrona pracy – Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy na Islandii jest urząd od spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody