EnglishPolishIcelandic

Słownik

Wyjaśnienie islandzkich słów 

Wybrane islandzkie słowa wyjaśnione w różnych językach. 

ทุน สำหรับ กิจกรรม กีฬา และ นันทนาการ

คุณ ทราบ หรือ ไม่ ว่า เนื่องจาก โค วิด -19 คุณ สามารถ ยื่น ขอ ทุน เพิ่ม กับ เทศบาล ที่ คุณ อาศัย อยู่ ได้

 

สำหรับ การ เล่น กีฬา และ กิจกรรม ยาม ว่าง สำหรับ เด็ก ที่ เกิด ใน ปี 2005-2014 และ อาศัย อยู่ ใน

 

ครัวเรือน ที่ ราย ได้ รวม ของ ผู้ จ่าย ค่า ดำรง ชีวิต โดย เฉลี่ย ต่ำ กว่า 740,000 2020 ISK ต่อ เดือน ใน ช่วง เดือน มีนาคม - กรกฎาคม XNUMX

 

คุณ สามารถ ใช้ ทุน กีฬา และ นันทนาการ เพื่อ ชำระ ค่าธรรมเนียม การ มี ส่วน ร่วม ของ เด็ก ได้

 

สำหรับ กีฬา เช่น ฟุตบอล การ เรียน ดนตรี หรือ การ อบรม ฤดู ร้อน คุณ สามารถ หา ข้อมูล ได้ จาก เทศบาล ของ คุณ เกี่ยว กับ วิธี การ ใช้ เงิน ทุน

เงิน ทุน คือ 45,000 XNUMX kr. สำหรับ เด็ก แต่ละ คน

ก่อน ที่ จะ ยื่น ขอ ทุน จาก เทศบาล ของ คุณ จำเป็น ต้อง ตรวจ สอบ ว่า ครอบครัว ของ ท่าน อยู่ ภาย ใต้

 

เกณฑ์ ราย ได้ ข้าง ต้น หรือ ไม่ คุณ ทำได้ โดย ลงชื่อ เข้า ใช้ wyspa.is ด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์

 

ใบรับรอง และ ข้อมูล จะ ถูก ดึง ไป ยัง หน่วย งาน ด้าน ภาษี

 

ข้อมูล ใน เว็บ wyspa.is เป็น ไอ ซ์ แลนด์ อังกฤษ และ โปแลนด์ โปรด ทราบ ว่า ใน กรณี ของ คู่ สมรส / อยู่ ร่วม กัน ทั้ง สอง ฝ่าย จำเป็น ต้อง ทำการ ยอมรับ ว่า มี การ ดึง ข้อมูล ราย ได้ ไป ยัง หน่วย งาน ด้าน ภาษี (RSK) ผ่าน wyspa.is

 

หาก คุณ ได้ รับคำ ตอบ ว่า คุณ มี สิทธิ์ สมัคร ขอ ทุน คุณ จะ ได้ รับ ข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยว กับ

 

ขั้น ตอน ต่อ ไป บน wyspa.is หาก คุณ ได้ รับคำ ตอบ ว่า คุณ ไม่มี สิทธิ์ ได้ รับ ทุน คุณ จะ ได้ รับ ข้อมูล

 

ว่า สามารถ สอบถาม ได้ ที่ ใด หาก คุณ มี ความ คิดเห็น เกี่ยว กับ ผลลัพธ์ ที่ ได้ หรือ มี คำถาม

 

  • คุณ สามารถ สมัคร ขอ ทุน ได้ จนถึง วัน ที่ 31 กรก ฏา คม 2021
  • ระยะ เวลา ของ กิจกรรม กีฬา และ นันทนาการ ที่ จะ ต้อง อยู่ ใน ปีการศึกษา 2020-2021
    หรือ ช่วง ฤดู ร้อน 2021

 

เทศบาล กำหนด กฎเกณฑ์ สำหรับ การ จัดสรร เงิน ทุน และ การ เตรียม การ อาจ แตก ต่าง กัน ไป

 

เทศบาล เช่น เกี่ยว กับ:

 

  • ทุน สนับสนุน ด้าน กีฬา และ กิจกรรม นั น นท นา การ ใด บ้าง
  • ต้อง ส่ง เอกสาร อะไร บ้าง ใน การ สมัคร
  • เวลา ใน การ ประมวล ผล

 

การ สอบถาม เกี่ยว กับ ทุน ควร ส่ง ไป ที่ เทศบาล ของ คุณ

 

ที่ นี่ คุณ สามารถ ไป ที่ wyspa.is ซึ่ง คุณ สามารถ ตรวจ สอบ ว่า คุณ มี สิทธิ์ ได้ รับ ทุน หรือ ไม่

การ ประมวล ผล ข้อมูล ส่วน บุคคล

เพื่อ ประเมิน ว่า คุณ อยู่ ภาย ใต้ เกณฑ์ ราย ได้ และ มี สิทธิ์ ได้ รับ ทุน หรือ ไม่ คือ ประมวล ผล ด้วย ข้อมูล ส่วน บุคคล ดัง ต่อ ไป นี้ ชื่อ และ หมายเลข ประจำ ตัว ของ สมาชิก ใน ครัวเรือน ภูมิลำเนา ตาม กฎหมาย หมายเลข ครอบครัว ตลอด จน ข้อมูล ราย ได้ ช่วง เดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2020 เมื่อ ใด ที่ หน่วย งาน ด้าน ภาษี ได้ รับ หนังสือ มอบอำนาจ ที่ ลง นาม ทาง อิเล็กทรอนิกส์ จาก คุณ เพื่อ ขอ ข้อมูล เกี่ยว กับ ราย ได้ ข้อมูล นั้น จะ ถูก แบ่งปัน กับ wyspa.is และ เทศบาล ของ คุณ ยัง สามารถ เข้า ดู ได้ ที่ มี ข้อมูล ข้าง ต้น อยู่ ใน wyspa.is

 

การ ประมวล ผล ข้อมูล ส่วน บุคคล และ การ จัด เก็บ ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ สมัคร สำหรับ กีฬา และ กิจกรรม นันทนาการ เเ ป็ น ความ รับผิดชอบ ของ Ísland.is การ ประมวล ผล ข้อมูล ส่วน บุคคล เนื่องจาก การ ดำเนิน การ ของ wyspa.is อยู่ ภาย ใต้ ความ รับผิดชอบ ของ กระทรวง การคลัง และ เศรษฐกิจ Lindargötu 7, 101 Reykjavík

 

สามารถ ดู ข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยว กับ การ ประมวล ผล ข้อมูล ส่วน บุคคล ของ รัฐบาล ไอ ซ์ แลนด์ ได้ ที่

 

นโยบาย ความ เป็น ส่วนตัว เช่น ระยะ เวลา การ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ คุณ และ สิทธิ์ ของ คุณ

https://www.stjornarradid.is/medferd_personuupplysinga

 

โปรด ทราบ ว่า ก ฏ ข้าง ต้น ใช้ กับ wyspa.is เท่านั้น มี กฎ ที่ แตก ต่าง กัน ออก ไป เนื่องจาก การ ประมวล ผล ข้อมูล ส่วน บุคคล เกี่ยว กับ ขั้น ตอน การ สมัคร ใน เขต เทศบาล ของ คุณ

Dowiedz się więcej o elektronicznych identyfikatorach w naszej sekcji FAQ.

Ustawienia prywatności
Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej witryny. Jeśli korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem przeglądarki, możesz ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Używamy również treści i skryptów stron trzecich, które mogą wykorzystywać technologie śledzenia. Możesz wybiórczo wyrazić zgodę poniżej, aby umożliwić umieszczanie takich stron trzecich. Aby uzyskać pełne informacje na temat używanych przez nas plików cookie, gromadzonych przez nas danych i sposobu ich przetwarzania, zapoznaj się z naszą Polityka prywatności