EnglishPolishIcelandic

Inne powody przeprowadzki do Islandii

Jeśli zamierzasz przebywać na Islandii dłużej niż trzy miesiące i jesteś obywatelem kraju, który nie jest członkiem EOG/EFTA, potrzebujesz pozwolenia na pobyt. Możesz przeczytać więcej na ten temat tutaj.

W tej sekcji

  • Zezwolenie na pobyt ze względu na szczególne więzi wnioskodawcy z Islandią
  • Zezwolenie na pobyt ze względu na uzasadniony i szczególny cel
  • Zezwolenie na pobyt z powodu umieszczenia au pair

Specjalne krawaty

Udzielenie pozwolenia na pobyt ze względu na szczególne więzi wnioskodawcy z Islandią jest dopuszczalne. Zezwolenie na pobyt na tej podstawie jest wydawane tylko w wyjątkowych przypadkach i w każdym przypadku należy rozważyć, czy wnioskodawca może otrzymać zezwolenie na pobyt.

 

Wymagania, dalsze informacje o dokumentach, które należy złożyć, oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie strona internetowa Dyrekcji ds. Imigrantów.

Uprawniony i specjalny cel

Zezwolenie na pobyt ze względu na prawnie uzasadniony i szczególny cel jest przeznaczone dla osoby, która ukończyła 18 lat, która nie spełnia wymagań innych zezwoleń na pobyt. Zezwolenie jest udzielane w wyjątkowych przypadkach i tylko wtedy, gdy istnieją szczególne okoliczności.

 

Wymagania, dalsze informacje o składanych dokumentach i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Dyrekcji ds. Imigrantów.

Au pair lub wolontariusz

Zezwolenie na pobyt ze względu na zatrudnienie jako au pair jest dla osoby w wieku 18-25 lat. Decyduje data urodzenia wnioskodawcy, a wniosek złożony przed ukończeniem 18 lat lub po ukończeniu 25 lat zostanie odrzucony.

 

Wymagania, dalsze informacje o składanych dokumentach i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Dyrekcji ds. Imigrantów.

 

Zezwolenia na pobyt dla wolontariuszy są przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia, które zamierzają pracować dla organizacji pozarządowych (NGO) w sprawach charytatywnych i humanitarnych. Takie organizacje muszą być organizacjami non-profit i zwolnione z podatku. Ogólne założenie jest takie, że przedmiotowe organizacje działają w kontekście globalnym.

 

Wymagania, dalsze informacje o składanych dokumentach i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Dyrekcji ds. Imigrantów.

Ustawienia prywatności
Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej witryny. Jeśli korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem przeglądarki, możesz ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Używamy również treści i skryptów stron trzecich, które mogą wykorzystywać technologie śledzenia. Możesz wybiórczo wyrazić zgodę poniżej, aby umożliwić umieszczanie takich stron trzecich. Aby uzyskać pełne informacje na temat używanych przez nas plików cookie, gromadzonych przez nas danych i sposobu ich przetwarzania, zapoznaj się z naszą Polityka prywatności