EnglishPolishIcelandic

Słownik

Wyjaśnienie islandzkich słów 

Wybrane islandzkie słowa wyjaśnione w różnych językach. 

Małżeństwo, konkubinat i rozwód

Małżeństwo

„Małżeństwo to przede wszystkim instytucja cywilna. Ustawa o małżeństwie określa tę uznaną formę wspólnego zamieszkania, określając, kto może zawrzeć związek małżeński i jakie warunki należy spełnić. Małżeństwo ma również określone skutki prawne ”. według Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

W Islandii istnieje tylko jedna ustawa o małżeństwie, która dotyczy w równym stopniu mężczyzny i kobiety, dwóch kobiet i dwóch mężczyzn.

 

Dwie osoby mogą zawrzeć małżeństwo, gdy osiągną wiek 18 lat. Jeżeli jedna lub obie osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński mają mniej niż 18 lat Ministerstwo Sprawiedliwości może udzielić im zgody na zawarcie małżeństwa, tylko wtedy, gdy rodzice sprawujący pieczę nad dzieckiem przedstawią swoje stanowisko w sprawie małżeństwa.

Osobami uprawnionymi do udzielania małżeństw są księża i przedstawiciele związków wyznaniowych oraz Wojewodźi Okręgowi i ich delegaci. Małżeństwo nakłada obowiązki na obie strony, gdy małżeństwo jest ważne, niezależnie od tego, czy małżonkowie mieszkają razem, a nawet jeśli są prawnie odseparowani (nie są w pełni rozwiedzeni).

 

W przypadku małżeństw na Islandii zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają takie same prawa. Ich obowiązki wobec dzieci i inne aspekty związane z ich małżeństwem są również takie same.

 

Jeśli jeden z małżonków umrze będąc w związku małżeńskim, to drugi z małżonków dziedziczy część majątku. Prawo islandzkie generalnie zezwala pozostałemu przy życiu małżonkowi na zachowanie majątku niepodzielnego. Umożliwia to wdowie/wdowcowi dalsze mieszkanie w domu małżeńskim.

 

Małżonkowie odpowiadają za długi zaciągnięte przez któregokolwiek z nich.

Konkubinat

Osoby żyjące w konkubinacie bez związku małżeńskiego nie mają wobec siebie żadnych zobowiązań alimentacyjnych i nie są swoimi prawnymi spadkobiercami. Wspólne pożycie można zarejestrować pod adresem jóðskrá, rejestr krajowy.

 

Zarejestrowanie wspólnego pożycia może mieć wpływ na prawa zainteresowanych osób. W przypadku zarejestrowania konkubinatu strony pod wieloma względami uzyskują jaśniejszy status wobec prawa niż te, których konkubinat nie jest zalegalizowany. Nie mają jednak takich samych praw jak małżeństwa.

 

Prawa socjalne konkubentów często zależą od tego, czy mają oni dzieci, jak długo mieszkają w konkubinacie oraz czy ich konkubinat jest zarejestrowany w krajowym rejestrze.

Rozwód

Każdy z małżonków może uzyskać rozwód, niezależnie od tego, czy współmałżonek wyrazi na niego zgodę. Pierwszym krokiem jest zwykle udzielenie zgody na separację, od której po roku następuje rozwód. Jednakże, gdy oboje małżonkowie wyrażą zgodzę to po upływie sześciu miesięcy można orzec rozwód.

 

W przypadku stwierdzenia, że ​​małżonek dopuścił się cudzołóstwa lub dopuścił się przemocy fizycznej lub seksualnej wobec współmałżonka lub dzieci mieszkających w domu, można zażądać natychmiastowego rozwodu.

 

Informacje na temat opieki, prawa do odwiedzin w ramach pomocy prawnej można znaleźć w broszurze Twoje prawa - ważne informacje dla cudzoziemek na Islandii

Ustawienia prywatności
Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej witryny. Jeśli korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem przeglądarki, możesz ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Używamy również treści i skryptów stron trzecich, które mogą wykorzystywać technologie śledzenia. Możesz wybiórczo wyrazić zgodę poniżej, aby umożliwić umieszczanie takich stron trzecich. Aby uzyskać pełne informacje na temat używanych przez nas plików cookie, gromadzonych przez nas danych i sposobu ich przetwarzania, zapoznaj się z naszą Polityka prywatności