Samkvæmt lögum hafa allir jafnan rétt til náms. 

Leikskólanám er ekki skylda. Leikskólinn er fyrir öll börn sem eru yngri en sex ára. Foreldrar sækja um leikskóladvöl fyrir barn sitt í því sveitarfélagi þar sem barnið er skráð með lögheimili. 

Grunnskólanám er skylda. Skólaskylda í grunnskólum þýðir að börn og ungmenni á aldrinum 6 – 16 ára eiga að stunda þar nám. Foreldrar verða að skrá börn sín í grunnskóla og sjá til þess að þau stundi námið.

Nám í framhaldsskólum er ekki skylda. Skólarnir eru ýmist nefndir fjölbrautaskólar, framhaldsskólar, iðnskólar, menntaskólar eða verkmenntaskólar. Almennar upplýsingar um hagnýt atriði varðandi framhaldsskólanám, umsóknarferlið og fleira

Þeir sem hyggja á nám í háskóla skulu hafa lokið stúdentsprófi eða jafngildu prófi. Leyfilegt er að ákveða sérstök inntökuskilyrði í háskóla og láta nemendur gangast undir inntökupróf eða stöðupróf.

Almennt 

Upplýsingar um íslenskunámskeið fyrir útlendinga og námskeiðshaldara eftir svæðum

Almennar upplýsingar um mat á námi og starfsréttindum, hvaða gögn þarf að leggja fram og hvert skal leita varðandi að fá mat á námi og starfsréttindum viðurkennt

Almennar upplýsingar um bókasöfnin á Íslandi

Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar