Dvalarleyfi á grundvelli lögmæts og sérstaks tilgangs

Allir þeir sem eru með ríkisborgararétt í löndum utan EES og EFTA og ætla að vera á Íslandi lengur en í þrjá mánuði þurfa að hafa dvalarleyfi hér á landi.

Dvalarleyfi á grundvelli lögmæts og sérstaks tilgangs er fyrir einstakling 18 ára eða eldri sem uppfyllir ekki skilyrði annarra dvalarleyfa. Leyfið er veitt í undantekningartilfellum og aðeins þegar sérstakar aðstæður eru fyrir hendi.

Dvalarleyfið er veitt á grundvelli 79. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016

Þú gætir átt rétt á dvalarleyfi á grundvelli lögmæts og sérstaks tilgangs ef öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt, ásamt fleirum:

 • Tilgangur dvalar er lögmætur og sérstakur,
 • þú ert eldri en 18 ára,
 • getur sýnt fram á að þú getir framfleytt þér á dvalartíma,
 • ert sjúkratryggð(ur) hjá íslensku tryggingafélagi (undir liðnum vátryggingafélög) eða erlendu tryggingafélagi sem hefur starfsleyfi á Íslandi (undir liðnum erlend vátryggingafélög),
 • hefur ekki afplánað refsingu erlendis á síðustu 5 árum eða verið dæmd(ur) til lengri refsingar en sem samsvarar 3 mánaða fangelsi samkvæmt íslenskum lögum, og
 • átt vegabréf þar sem gildistími er minnst 90 dagar umfram áætlaðan gildistíma dvalarleyfis.

Þú mátt ekki:

 • Koma til landsins áður en dvalarleyfið hefur verið veitt, nema þú þurfir ekki vegabréfsáritun til landsins (en þá má aðeins dveljast 90 daga samfellt á Schengen-svæðinu á sl. 180 daga tímabili),
 • fá fjölskyldu þína með þér eða til þín,
 • vinna án atvinnuleyfis,
 • vinna fyrir annan atvinnurekanda en þann sem atvinnuleyfið var veitt til, og
 • vera lengur frá landinu en 90 daga á hverju 12 mánaða tímabili á meðan leyfið er í gildi, annars getur dvalarleyfið verið fellt niður eða afturkallað.

Umsókn um dvalarleyfi (og atvinnuleyfi, ef við á) og önnur fylgigögn skulu lögð fram hjá Útlendingastofnun eða sýslumönnum utan höfuðborgarsvæðisins.

Umsækjandi sem ekki er áritunarskyldur má vera staddur á landinu þegar umsókn er lögð fram og þegar hún er til vinnslu, svo lengi sem samfelld dvöl á Schengen-svæðinu fer ekki yfir 90 daga á sl. 180 daga tímabili. Umsækjandi sem er áritunarskyldur má ekki vera staddur á landinu þegar umsókn er lögð fram. Slíkri umsókn verður synjað. 

Ef umsækjandi uppfyllir ekki þessi skilyrði og þau skilyrði sem fjallað er um neðar verður dvalarleyfi synjað og umsækjandi þarf að yfirgefa landið. Yfirgefi umsækjandi ekki landið getur það leitt til brottvísunar og endurkomubanns. Endurkomubann felur í sér bann við endurkomu á Schengen-svæðið um ákveðinn tíma eða að lágmarki 2 ár.

Dvalarleyfi á grundvelli lögmæts og sérstaks tilgangs eru að hámarki veitt til 1 árs í senn og getur leyfið ekki verið grundvöllur ótímabundins dvalarleyfis. Miðað er við að um tímabundnar aðstæður sé að ræða og því er ekki gert ráð fyrir að dvalarleyfi á þessum grunni verði endurnýjað nema í undantekningartilvikum.

Það er á ábyrgð umsækjanda að sækja um endurnýjun dvalarleyfis a.m.k. 4 vikum áður en gildistími leyfis rennur út. Sé það gert er umsækjanda heimilt að dvelja á Íslandi á meðan umsókn um endurnýjun er til vinnslu hjá Útlendingastofnun. Sé ekki sótt um endurnýjun dvalarleyfis áður en gildistími rennur út verður farið með umsókn eins og um fyrsta leyfi sé að ræða en ekki endurnýjun. Umsókn sem berst eftir að gildistími eldra leyfis er útrunninn verður synjað ef umsækjandi hefur ekki heimild til að dvelja á landinu meðan umsókn er til vinnslu. Sjá nánar um feril umsókna og endurnýjun dvalarleyfis

 

Sjá nánar um dvalarleyfi á grundvelli lögmæts og sérstaks tilgangs er að finna á vef Útlendingastofnunnar.

Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar