EnglishPolishIcelandic

FAQs

Algengar spurningar

Algengar spurningar 

Orðabók

Íslensk orð útskýrð 

Valin íslensk orð útskýrð á ýmsum tungumálum. 

Persónuverndartilkynning (íslenska hér að neðan)

Persónuverndartilkynning fjölmenningarupplýsingamiðstöðvar

Fjölmenningarupplýsingamiðstöðinni (MCC) er annt um friðhelgi einkalífs einstaklinga og tekur friðhelgi einkalífsins mjög alvarlega. Stofnunin leggur mikla áherslu á að virða rétt þeirra sem þiggja þjónustu stofnunarinnar og að öll vinnsla persónuupplýsinga sé á hverjum tíma í samræmi við gildandi lög og reglur. Í persónuverndaryfirlýsingu MCC kemur fram hvaða persónuupplýsingar MCC safnar um einstaklinga vegna starfsemi sinnar og í hvaða tilgangi.

 

Þú getur einnig fundið upplýsingar um aðra viðtakendur upplýsinganna og hversu lengi þær eru geymdar. Að auki má finna upplýsingar á grundvelli þess sem MCC safnar persónuupplýsingum, hvaða réttindum einstaklingar njóta og aðrar mikilvægar upplýsingar sem tengjast lögum um persónuvernd og vinnslu nr. 90/2018.

Persónuverndaryfirlýsing

Persónuverndarnefnd Fjölmenningarseturs

Fjölmenningarsetri er annt um friðhelgi einstaklinga og tekur persónuvernd mjög alvarlega. Stofnunin leggur mikla áherslu á að virða réttindi þeirra sem þiggja þjónustu stofnunarinnar og að öll meðferð persónuupplýsinga sé á hverjum tíma í að gera við gildandi lög og reglur. Í persónuverndaryfirlýsingu Fjölmenningarseturs má sjá hvaða persónuupplýsingum Fjölmenningarsetur safnar um einstakling vegna starfsemi sinnar og í hvaða tilgangi.

 

Þá má hér finna upplýsingar um aðra viðtakendur upplýsinganna og hvað þær eru geymdar lengi. Auk þess má finna upplýsingar um á hvaða grundvelli Fjölmenningarsetur safnar persónuupplýsingum, hver réttinda einstaklingar njóta og fleiri mikilvægar upplýsingar sem tengjast lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

Persónuverndaryfirlýsing

1. Almennt

Fjölmenningarsetri, kt. 521212-0630, Árnagötu 2-4, 400 Ísafirði, (hér eftir „Fjölmenningarsetur","stofnunin“,) Er annt um friðhelgi einstaklinga og tekur persónuvernd mjög alvarlega. Stofnunin leggur mikla áherslu á að virða réttindi þeirra sem þiggja þjónustu stofnunarinnar og að öll meðferð persónuupplýsinga sé á hverjum tíma í að gera við gildandi lög og reglur. Í þessari yfirlýsingu má sjá hvaða persónuupplýsingum Fjölmenningarsetur safnar um einstakling vegna starfsemi sinnar og í hvaða tilgangi. Þá má hér finna upplýsingar um aðra viðtakendur upplýsinganna og hvað þær eru geymdar lengi. Auk þess má hér finna upplýsingar um á hverri grundvelli Fjölmenningarsetur safnar persónuupplýsingum, hver réttinda einstaklingar njóta og fleiri mikilvægar upplýsingar sem tengjast lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

2. Hvað eru persónuupplýsingar og vinnsla persónuupplýsinga?

Með persónuupplýsingum er átt við allar upplýsingar sem hægt er að rekja til tiltekins einstaklinga, svo sem upplýsingar um nafn, kennitölu, heimilisfang, netfang, símanúmer, fjárhag, heilsufar, IP tölu og fleira.

 

Með viðkvæmum persónuupplýsingum er átt við þær persónuupplýsingar sem falla undir 3. tölul. 3. gr. laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018, svo sem upplýsingar um þjóðerni, stéttarfélagsaðild og heilsufarsupplýsingar.

 

Með vinnslu persónuupplýsinga er átt við alla meðferð og notkun persónuupplýsinga svo sem söfnun, skráning, varðveislu, breytingu eða eyðingu.

3. Persónuupplýsingar sem Fjölmenningarsetur safnar og tilgangur með söfnun upplýsinganna

Fjölmenningarsetur tekur á móti fyrirspurnum í gegnum tölvupóst, síma og eftir atvikum beint í persónu. Til að geta svarað fyrirspurnum og veitt ráðgjöf gæti stofnunin þurft að safna grunnupplýsingum (nafn, netfang, símanúmer og staða) einstaklinga sem og þjóðerni.

 

3.1.1. Fyrirspurnir

Fjölmenningarsetur tekur á móti fyrirspurnum í gegnum tölvupóst, síma og eftir atvikum beint í persónu. Til að geta svarað fyrirspurnum og veitt ráðgjöf gæti stofnunin þurft að safna grunnupplýsingum (nafn, netfang, símanúmer og staða) einstaklinga sem og þjóðerni.

 

3.1.2. Beiðni um beina aðstoð

Til þess að geta veitt einstaklingum beina aðstoð þarf Fjölmeningarsetur eftir atvikum að safna grunnupplýsinga (nafn, kennitala, netfang, símanúmer og heimilisfang) og um það um þjóðerni, hjúskaparstöðu og dvalarleyfi.

 

3.1.3. Ráðgjöf til sveitarfélaga, stofnana og fyrirtækja

Fjölmenningarsetur veitir sveitarfélögum, stofnanir og fyrirtæki ráðgjöf, td varðandi það sem þurfi að gera til að ráða erlendan starfsmann. Upplýsingar sem stofnunin gæti þurft að safna í þeim tilvikum eru grunnupplýsingar (nafn, kennitala, netfang, símanúmer og heimilisfang), þjóðerni, hjúskaparstaða, upplýsingar um vinnslu mála hjá stjórnvaldi og upplýsingum um dvalarleyfi.

Í því skyni að geta sinnt hlutverki sínu og veitt flóttamönnum þjónustu þarf Fjölmenningarsetur að safna yfir um flóttamenn.

 

3.2.1. Fyrirspurnir

Fjölmenningarsetur tekur á móti fyrirspurnum í gegnum tölvupóst, síma og eftir atvikum beint í persónu. Til að geta svarað fyrirspurnum og veitt ráðgjöf gæti stofnunin þurft að safna grunnupplýsingum (nafn, netfang, símanúmer og staða) einstaklinga sem og þjóðerni.

 

3.2.2. Samræmd móttaka flóttamanna

Þær upplýsingar sem Fjölmenningarsetur þarf að safna vegna hlutverks stofnunarinnar í samræmdu móttökukerfi flóttamanna eru grunnupplýsingar (nafn, kennitala, netfang, símanúmer og heimilisfang), menntun, áfallasaga, þjóðerni, hjúskaparstaða, heilbrigðisupplýsingar og fjölskylduaðstæður. Stofnunin þarf að vinna upplýsingar til þess að geta notað sérstakan þjónustu í sveitarfélaginu.

 

3.2.3. Ráðgjöf til sveitarfélaga

Fjölmenningarsetur vinnur upplýsingar um flóttamenn til að veita sveitarfélögum ráðgjöf varðandi vinnslu mála. Umræddar upplýsingar geta verið grunnupplýsingar (nafn, kennitala, netfang, símanúmer og heimilisfang), þjóðerni, hjúskaparstaða, upplýsingar um vinnslu mála hjá stjórnvaldi og upplýsingar um dvalarleyfi.

 

3.2.4. Samningar um félagslega þjónustu

Þegar Fjölmenningarsetur gerir samning við flóttamenn um félagslega þjónustu fær stofnunin upplýsingar um hverja þjónustu sem hyggist nýta sér sem og grunnupplýsingar um hann. Unnið er með upplýsingarnar til að tryggja eftirfylgni í málefnum flóttamanna.

 

 

Ekki fer fram sjálfvirk ákvarðanataka við vinnslu persónuupplýsinga, sbr. 22. gr. persónuverndarlaga, hjá Fjölmenningarsetri.

4. Lagalegur grundvöllur fyrir vinnslu persónuupplýsinga hjá Fjölmenningarsetri

Fjölmenningarsetur vinnur persónuupplýsingar aðallega, líkt og kveðið er á um í 3. kafla, á grundvelli lagaskyldu samkvæmt lögum. nr. 116/2012 um málefni innflytjenda. Persónuverndar eru einnig unnar um starfsmenn á grundvelli samningsskyldu og einnig á grundvelli lögmætra hagsmunasamtaka.

5. Hve lengi geymir Fjölmenningarsetur persónuupplýsingar?

Stofnunin er afhendingarskyldur að lögum samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014. Vegna þess er stofnuninni óheimilt að ónýta eða farga nokkru skjali sem fellur undir gildissvið þeirra laga nema með heimild þjóðskjalavarðar. Almennt eru skjöl í vörslum Fjölmenningarseturs afhent Þjóðskjalasafni Íslands að þrjátíu árum liðnum í aðskilnað við 1. mgr. 15. gr. laga um opinber skjalasöfn, en skjöl og önnur gögn á rafrænu formi skulu afhent Héraðsskjalasafni þegar þau hafa náð fimm ára aldri.

6. Frá hverjum safni Fjölmenningarsetur yfir?

Fjölmenningarsetur safnar persónuupplýsingum að meginstefnu beint frá einstaklingum sjálfum. Í einhverjum tilvikum fær stofnunin upplýsingar frá sveitarfélögum og atvinnurekendum einna helst í þeim tilgangi að veita þeim aðilum ráðgjöf. Fjölmenningarsetur fær einnig upplýsingar frá Útlendingastofnun og Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna í þeim tilgangi að para saman flóttamenn og sveitarfélög og að tryggja að þeir fái viðeigandi og fullnægjandi þjónustu.

7. Hvenær miðlar Fjölmenningarsetur persónuupplýsingum til þriðjungar og af hverju?

Fjölmenningarsetur miðlar persónuupplýsingum til þriðjungar sem ráðnir eru af stofnuninni til að vinna fyrir ákveðna vinnu, svo sem þjónustuveitenda, umboðsmanna eða verktaka. Í þeim tilfellum gerir stofnunin vinnslusamning við þá hluti. Slíkur samningur kveður meðal annars á um skyldu hans til að fylgja fyrirmælum Fjölmenningarseturs um meðferð persónuupplýsinga og er honum óheimilt að nota þær í öðrum tilgangi. Jafnframt ber honum skylda til að tryggja öryggi upplýsinganna með viðeigandi hætti.

 

Fjölmenningarsetur er í nánu samstarfi við sveitarfélög sem og aðra opinberar konur og stofnanir. Fjölmenningarsetur þarf vegna þessa samstarfs að miðla umfram innflytjendur og flóttamenn til opinberra ára þ.mt sveitarfélög, Útlendingastofnun, Vinnumálastofnun, Kærunefnd útlendingmála og Mannréttindaskrifstofa Íslands.

8. Flutningur persónuupplýsinga út fyrir Evrópska efnahagssvæðið

Fjölmenningarsetri er kunnugt um að ströng skilyrði gilda um flutning persónuupplýsinga til ríkis sem birt eru utan Evrópsku efnahagssvæðisins. Stofnunin gerir það ekki undir neinum kringumstæðum nema fullnægjandi heimild standi til þess að samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

9. Réttindi þín

Hafir þú veitt samþykki þitt fyrir vinnslu tiltekinna persónuupplýsinga átt þú rétt samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 að afturkalla samþykki þitt hvenær sem er. Sá réttur hefur þó ekki áhrif á lögmæti þeirra vinnslu sem fram fór áður en samþykki var afturkallað. Þá nýtur þú einnig annarra réttinda, svo sem réttar til aðgangs að þínum gögnum, réttar að fá rangar eða villandi upplýsingar leiðréttar, réttar til að persónuupplýsingum um þig verði eytt, réttar að hindra að vinna verði með persónuupplýsingar um þig og réttar til flytja eigin gögn. Hafa skal í huga að réttindi þín eru ekki alltaf fortakslaus og kunna að vera ýmis skilyrðum.

10. Öryggi persónuupplýsinga

Fjölmenningarsetur hefur gripið til viðeigandi tæknilegra og skipulagslegra öryggisráðsstafana til að tryggja öryggi persónuupplýsinga í því að laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Felur það meðal annars í sér að aðeins þeir starfsmenn hafa aðgang að persónuupplýsingum sem þess þurfa starfs síns vegna. Auk þess stuðlar stofnunin að því að starfsmenn fái reglulega viðeigandi fræðslu og þjálfun um öryggismál.

11. Samskiptaupplýsingar Fjölmenningarseturs

Nafn: Fjölmenningarsetur

Heimilisfang: Árnagata 2-4, 400 Ísafjörður

Netfang: mcc@mcc.is

12. Frekari upplýsingar og persónuverndarfulltrúi

Ef þú hefur frekari spurningar um réttindi þín eða hvernig Fjölmenningarsetur með persónulegum upplýsingum getur þú ávallt haft samband við persónuverndarfulltrúa stofnunarinnar, Dattaca Labs Iceland ehf. Hægt er að hafa samband með því að senda erindi á dpo@dattacalabs.com. Einnig er hægt að hafa samband við Fjölmenningarsetur með því að senda erindi á mcc@mcc.is

13. Réttur til að leggja fram kvörtun hjá persónuvernd

Dragðu þig í efa að Fjölmenningarsetur meðhöndlunar persónuupplýsingar þínar í því að við lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 hefur þú rétt til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd (www.personuvernd.is).

14. Endurskoðun á þessari persónuverndaryfirlýsingu

Persónuverndaryfirlýsing þessi getur frá einum tíma til annars tekið breytingum í að breyta við breytingar á viðeigandi lögum og reglugerðum eða ef breytingar verða gerðar á því hvernig Fjölmenningarsetur vinnur með persónuupplýsingum.

Eftir að breytingar hafa verið gerðar á persónuverndaryfirlýsingunni taka þær gildi þegar uppfærsla útgáfa hefur verið birt.

Öryggisstillingar
Við notum kökur til að bæta upplifun þína meðan þú notar vefsíðu okkar. Ef þú ert að nota þjónustu okkar í gegnum vafra geturðu takmarkað, lokað á eða fjarlægt smákökur í gegnum stillingar vafrans þíns. Við notum einnig efni og forskriftir frá þriðja aðila sem kunna að nota rakningartækni. Þú getur veitt samþykki þitt hér að neðan til að leyfa slíkan þriðja aðila. Fyrir frekari upplýsingar um vafrakökur sem við notum, gögn sem við söfnum og hvernig við vinnum úr þeim, vinsamlegast athugaðu Friðhelgisstefna