EnglishPolishIcelandic

Tannlækningar

Finnur þú fyrir óþægindum, verkjum eða finnst þú þurfa tafarlausa tannlæknaþjónustu? Tannlaeknavaktin er tannlæknaþjónusta í Reykjavík.

 

Farðu hingað til finndu tannlækni á þínu svæði. (Félag íslenskra tannlækna)

 

Um tannlæknaþjónustu barna (PDF).

Barnalækningar

Samningurinn milli Sjúkratryggingar Íslands (Íslenska sjúkratryggingin - IHI) og Tannlæknafélag Íslands (Félag íslenskra tannlækna) um barnatannlækningar tóku gildi 15. maí 2013 og gilda til 31. janúar 2020.

 

Samkvæmt samningnum eru tannlækningar barna greiddar að fullu af IHI auk 2,500 kr. árlegur aðgangseyrir.

 

Börn, 17 ára og yngri, greiða 2,500 kr. árlegt aðgangseyrir þegar þeir þurfa að leita til tannlæknis. IHI greiðir ekki aðstöðugjald fyrir tannviðgerðir fyrir börn í svæfingu.

 

Forsenda greiðsluþátttöku IHI er skráning fjölskyldutannlæknis í Réttindagátt, eða hjá tannlækni. Foreldri / forráðamaður skráir sig inn á gáttina með sína eigin kennitölu en aðgangur að Réttindagáttinni er tryggður með íslykli eða rafrænum skilríkjum. Í gáttinni undir „Tannlækningar“ birtast viðkomandi börn samkvæmt skráningu í þjóðskrá. Af listanum er hægt að velja fjölskyldutannlækni sem sérhæfir sig í tannlækningum. Tannlæknarnir sjálfir geta einnig séð um skráninguna að beiðni foreldra / forráðamanna.

 

Hlutverk fjölskyldutannlæknis er ma að bjóða börnum í reglulegt eftirlit í samræmi við þarfir hvers og eins, en að minnsta kosti á tveggja ára fresti. Hann ber einnig ábyrgð á forvörnum og nauðsynlegum tannlækningum þeirra.

 

Markmið samningsins er að börn yngri en 18 ára fái nauðsynlega tannlæknaþjónustu óháð efnahag foreldra þeirra. Einnig er vonast til að samningurinn leiði til þess að tannheilsa barna á Íslandi verði sem best á Norðurlöndunum.

 

Athygli er vakin á því að réttur til þjónustu samkvæmt samningnum fellur niður við 18 ára aldur (afmælisdagur einstaklingsins). Það er því mikilvægt fyrir þá einstaklinga sem ætla að nota þjónustuna fyrir 18 ára afmælið að panta tíma hjá tannlækni sem fyrst.

 

Samhliða samningnum um barnatannlækningar var undirritaður samningur sem felur í sér rafræn samskipti við innheimtuupplýsingar milli Seðlabanka Íslands og tannlækna vegna þjónustu við sjúkratryggða einstaklinga. Samningurinn einfaldar bókhald milli IHI og tannlækna og gerir öll samskipti skilvirkari.

Lífeyrisþegar og aldraðir

Sjúkratryggingar Íslands (IHI) taka þátt í almennum tannlæknakostnaði ellilífeyrisþega og aldraðra.

 

Fyrir almennar tannlækningar aldraðra og öryrkja greiðir IHI helming kostnaðar.

 

Athygli er vakin á því að sérstakar reglur gilda um td krónur, brýr og tannígræðslur.

 

Fyrir aldraða og öryrkja sem eru langveikir og dvelja á sjúkrahúsum, hjúkrunarheimilum eða hjúkrunarrýmum á öldrunarstofnunum greiðir SÍ að fullu fyrir almennar tannlækningar.

 

Sama á við um geðfatlaða einstaklinga 18 ára og eldri, með þeim fyrirvara að áður en greiðsla fer fram þarf að sækja um það sérstaklega.

Tannréttingar

Sjúkratryggingar Íslands (IHI) greiða hluta kostnaðar við tannréttingar. Sjúkratryggingar Íslands greiða hluta kostnaðar við nauðsynlegar tannréttingar.

 

Skilyrði er að þjónustan sé veitt af tannréttingalækni. Bæði tannlæknirinn og einstaklingurinn skrifa undir umsókn sem tannlæknirinn undirbýr fyrir einstaklinginn.

 

Sjúkratryggingar Íslands veita styrk að upphæð 100,000 krónur vegna tannréttingarmeðferðar með föstum spelkum á 10 fullorðinstönnum úr einum góm en 150,000 kr fyrir slíka meðferð á báðum gómum.

 

Skilyrði er að meðferð með föstum tækjum hefjist fyrir 21 árs aldur og að viðkomandi hafi ekki áður fengið styrk vegna tannréttinga.

 

Styrkir eru greiddir til tannréttingalæknis um leið og kostnaður fellur til þar til styrkupphæðin er endurgreidd að fullu.

 

Tannréttingalæknir fyllir út eyðublaðið „umsókn skv. IV. Kafla“ fyrir börn með klofinn góm og álíka. Umsóknir um aðra umsækjendur eru sendar rafrænt af sérfræðingnum.

 

Styrkir eru veittir fyrir tvær ferðir vegna tannréttinga á ári. Skilyrði er að viðkomandi njóti stuðnings við tannréttingar. Niðurgreiðslur eru einnig greiddar fyrir endurteknar ferðir vegna alvarlegustu málanna.

 

Þú verður að sækja um greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga Íslands fyrirfram, í öllum tilvikum, bæði vegna tannréttinga og ferðastyrks.

Alvarlegar afleiðingar fæðingargalla, sjúkdóma og slysa

Sjúkratryggingar Íslands taka þátt í kostnaði vegna nauðsynlegrar tannmeðferðar vegna alvarlegra fæðingargalla svo sem meðfæddra tanngalla, veikinda eða slysa.

 

Endurnýjun slíkra tannaðgerða er einnig endurgreidd þegar endurnýjun er óhjákvæmileg vegna takmarkaðs endingar efna eða aðferða.

 

Ef einstaklingur er með klofinn góm, meðfæddan skort á mörgum fullorðnum tönnum eða álíka alvarlegt vandamál, greiðir IHI 95% af kostnaðinum.

Í öðrum alvarlegum tilfellum er endurgreiðslan 80% miðað við gjaldskrá IHI. Tannlæknar sjálfir ákveða verð á meðferð á stofunni sinni. Ef gjaldskrá tannlæknis er hærri en gjaldskrá IHI greiðir einstaklingurinn mismuninn.

 

Tannskemmdir af völdum slysa geta aðeins verið bættar af IHI ef tjónið er ekki greitt af þriðja aðila, svo sem tryggingafélagi. Tanntap í vinnuslysum fer eftir reglum slysatrygginga.

 

Þú verður að sækja um greiðsluþátttöku frá IHI áður en meðferð fer fram. Tannlæknir útbýr eyðublaðið „Umsókn um þátttöku sjúkratrygginga í kostnaði við tannréttingar - alvarleg tilfelli“ fyrir umsækjendur með klofinn góm og svipuð tilfelli, en eyðublaðið „Umsókn um þátttöku sjúkratrygginga í kostnaði við tannlækningar“ eða fyrir annað alvarlegt málum. Tannlæknir og sjúklingur / forráðamaður skrifa síðan undir og senda til IHI.

Öryggisstillingar
Við notum kökur til að bæta upplifun þína meðan þú notar vefsíðu okkar. Ef þú ert að nota þjónustu okkar í gegnum vafra geturðu takmarkað, lokað á eða fjarlægt smákökur í gegnum stillingar vafrans þíns. Við notum einnig efni og forskriftir frá þriðja aðila sem kunna að nota rakningartækni. Þú getur veitt samþykki þitt hér að neðan til að leyfa slíkan þriðja aðila. Fyrir frekari upplýsingar um vafrakökur sem við notum, gögn sem við söfnum og hvernig við vinnum úr þeim, vinsamlegast athugaðu Friðhelgisstefna