Każdy potrzebuje dachu nad głową. W przypadku osób niepełnosprawnych fizycznie należy wziąć pod uwagę problemy z dostępem, a niektórzy potrzebują usług i pomocy w domu przez całą dobę.

Zakwaterowanie, przyjęcie i pobyt

  • Osoby niepełnosprawne mieszkają, podobnie jak inni, we własnym mieszkaniu lub w wynajmowanym mieszkaniu. Inne formy zamieszkania mogą obejmować domy dla osób starszych, opiekę krótkoterminową, mieszkania chronione, mieszkania lub domy grupowe, kompleksy apartamentów i mieszkania na wynajem socjalny.
  • Wnioski o krótkotrwałą opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi / dorosłymi oraz o stałe miejsce zamieszkania składa się w regionalnych urzędach ds. Osób niepełnosprawnych i do władz miejskich.
  • Odpowiedzialność za kwestie mieszkaniowe i mieszkaniowe osób niepełnosprawnych spoczywa na regionalnych biurach sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, Organizacji Osób Niepełnosprawnych w Islandii, władzach lokalnych i świadczonych przez nie usługach socjalnych. Ich strony internetowe zawierają bardziej szczegółowe informacje.

Linki pomocnicze

Prawa i regulacje

Ustawodawstwo, instytucje rządowe

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody