Upplýsingar um mismunandi fjölskyldugerðir á Íslandi en þær geta verið margskonar og eru allar eðlilegur hluti af íslensku samfélagi.

Á Íslandi gilda ein hjúskaparlög og gilda þau jafnt um karl og konu, tvær konur og tvo karla. Almennar upplýsingar um atriði sem tengjast hjónabandi og sambúð fólks.

Almennar upplýsingar um skilnað og ferlið sem ganga þarf í gengum ef sótt er um skilnað.

Upplýsingar fyrir einstæða foreldra um meðlagsgreiðslur, barnabætur og fleira.

Grunnupplýsingar um félagslega þjónustu. Félagsþjónusta er þjónusta sem sveitarfélög veita íbúum sínum, til dæmis öldruðum, fötluðum og þeim sem standa höllum fæti.

Upplýsingar um réttindi fatlaðra.

Upplýsingar um réttindi samkynhneigðra.

Upplýsingar um hvar hægt sé að fá ráðgjöf ef upp koma vandamál á milli barna og foreldra eða á milli fjölskyldu og utanaðkomandi aðila.

Upplýsingar um réttindi barna, barnavernd og velferð barna til tólf ára aldurs.

Upplýsingar um dagforeldra og hvar hægt sé að fá upplýsingar um starfandi dagforeldra á hverjum stað.

Upplýsingar um leikskóla og hvernig sótt er um leikskólapláss.

Upplýsingar um réttindi og skyldur barna og unglinga á aldrinum 13-18 ára.

Upplýsingar um einelti.

Upplýsingar um hvert þeir sem verða fyrir því geta snúið sér.

Upplýsingar um allt sem viðkemur fæðingarorlof.

Upplýsingar um meðlag, upphæð meðlagsgreiðslna og fleira.

Upplýsingar um barnabætur, hvenær þær eru greiddar út og til hverra.

Upplýsingar um Mæðrastyrksnefnd, matarúthlutanir og fleira.

Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar