Þetta þarft þú að koma með í eigin persónu:
  • Vegabréf eða löggilt ferðaskilríki sem á að minnsta kosti 6 mánuði eftir af gildistíma.
  • Umsókn – (A-261)
  • Afrit af umsókn um skráningu lögaðila til Ríkisskattstjóra/vottorð úr fyrirtækjaskrá.
  • Gögn sem staðfesta starfsemi fyrirtækisins t.d. ársreikning síðasta árs eða reikninga, kvittanir fyrir rekstrarútgjöldum, húsaleigusamningur og sýna fram á að þú getir framfleytt þér í 3 mánuði lágmarksframfærsluviðmiði
Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar