Dvalarleyfi fyrir trúboða

Dvalarleyfi fyrir trúboða er fyrir einstakling eldri en 18 ára, sem kemur til dvalar í trúarlegum tilgangi fyrir skráð trúfélag eða þjóðkirkjuna. 

Dvalarleyfið er veitt á grundvelli 67. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016.

Þú gætir átt rétt á dvalarleyfi fyrir trúboða ef öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt, ásamt fleirum:

  • Þú ert eldri en 18 ára,
  • ert með formlega skriflega staðfestingu á boði um að koma hingað til lands í trúarlegum tilgangi til að starfa fyrir skráð trúfélag eða þjóðkirkjuna,
  • starfið sem þú munt vinna er í samræmi við starfsemi þess trúfélags sem þú munt starfa hjá eða þjóðkirkjunnar,
  • þú getur sýnt fram á að þú getir framfleytt þér á dvalartíma með öðrum hætti en launatekjum hér á landi,
  • ert sjúkratryggð(ur) hjá íslensku tryggingafélagi (undir liðnum vátryggingafélög) eða erlendu tryggingafélagi sem hefur starfsleyfi á Íslandi (undir liðnum erlend vátryggingafélög),
  • hefur ekki afplánað refsingu erlendis á síðustu 5 árum eða verið dæmd(ur) til lengri refsingar en sem samsvarar 3 mánaða fangelsi samkvæmt íslenskum lögum, og
  • átt vegabréf þar sem gildistími er minnst 90 dagar umfram áætlaðan gildistíma dvalarleyfis.

Þú mátt ekki:

  • Byrja að starfa fyrir trúfélag eða þjóðkirkjuna fyrr en dvalarleyfi hefur verið veitt,
  • ráða þig í launað starf á íslenskum vinnumarkaði meðan á dvöl þinni stendur,
  • vera lengur frá landinu en 90 daga á hverju 12 mánaða tímabili á meðan leyfið er í gildi, annars getur dvalarleyfið verið fellt niður eða afturkallað.

Umsókn um dvalarleyfi og önnur fylgigögn skulu lögð fram hjá Útlendingastofnun eða sýslumönnum utan höfuðborgarsvæðisins.

Umsækjandi sem ekki er áritunarskyldur má vera staddur á landinu þegar umsókn er lögð fram og þegar hún er til vinnslu, svo lengi sem samfelld dvöl á Schengen-svæðinu fer ekki yfir 90 daga á sl. 180 daga tímabili. Umsækjandi sem er áritunarskyldur má ekki vera staddur á landinu þegar umsókn er lögð fram. Slíkri umsókn verður synjað. 

Ef umsækjandi uppfyllir ekki þessi skilyrði og þau skilyrði sem fjallað er um að neðan verður dvalarleyfi synjað og umsækjandi þarf að yfirgefa landið. Yfirgefi umsækjandi ekki landið getur það leitt til brottvísunar og endurkomubanns. Endurkomubann felur í sér bann við endurkomu á Schengen-svæðið um ákveðinn tíma eða að lágmarki 2 ár.

Almennt er ekki heimilt að endurnýja dvalarleyfið, en í sérstökum tilvikum er það þó heimilt (t.a.m. í tilviki nunna og presta). Í þeim tilvikum þar sem endurnýjun dvalarleyfis er heimilt, er það á ábyrgð umsækjanda að sækja um endurnýjun dvalarleyfis a.m.k. 4 vikum áður en gildistími leyfis rennur út. Sé það gert er umsækjanda heimilt að dvelja á Íslandi á meðan umsókn um endurnýjun er til vinnslu hjá Útlendingastofnun. Sé ekki sótt um endurnýjun dvalarleyfis áður en gildistími rennur út verður farið með umsókn eins og um fyrsta leyfi sé að ræða en ekki endurnýjun. Umsókn sem berst eftir að gildistími eldra leyfis er útrunninn verður synjað ef umsækjandi hefur ekki heimild til að dvelja á landinu meðan umsókn er til vinnslu. Sjá nánar um feril umsókna og heimild til dvalar

Nánar um dvalarleyfi fyrir trúboða er að finna á vef Útlendingastofnunnar.

Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar