Dvalarleyfi fyrir sjálfboðaliða

Allir þeir sem eru með ríkisborgararétt í löndum utan EES og EFTA og ætla að vera á Íslandi lengur en í þrjá mánuði þurfa að hafa dvalarleyfi hér á landi.

Dvalarleyfi fyrir sjálfboðaliða er fyrir einstakling eldri en 18 ára, sem ætlar að starfa fyrir frjáls félagasamtök sem starfa að góðgerðar- eða mannúðarmálum. Félagasamtökin skulu ekki vera rekin í hagnaðarskyni og skulu undanþegin skattskyldu. Almennt er gert ráð fyrir að samtök sem falli hér undir starfi á alþjóðavísu.

Dvalarleyfi fyrir sjálfboðaliða er veitt á grundvelli 67. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016.

Þú gætir átt rétt á dvalarleyfi fyrir sjálfboðaliða ef öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt, ásamt fleirum: 

 • Þú ert eldri en 18 ára,
 • ert með formlega skriflega staðfestingu á boði hingað til lands til að starfa fyrir viðurkennd frjáls félagasamtök sem starfa að góðgerðar- eða mannúðarmálum, sem eru hvorki rekin í hagnaðarskyni né eru skattskyld,
 • starfið sem þú munt vinna er í samræmi við starfsemi félagasamtakanna sem þú munt starfa fyrir,
 • getur lagt fram farmiða frá Íslandi sem sýnir brottför í lok dvalartíma,
 • þú getur sýnt fram á að þú getir framfleytt þér á dvalartíma með öðrum hætti en launatekjum hér á landi,
 • ert sjúkratryggð(ur) hjá íslensku tryggingafélagi (undir liðnum vátryggingafélög) eða erlendu tryggingafélagi sem hefur starfsleyfi á Íslandi (undir liðnum erlend vátryggingafélög),
 • hefur ekki afplánað refsingu erlendis á síðustu 5 árum eða verið dæmd(ur) til lengri refsingar en sem samsvarar 3 mánaða fangelsi samkvæmt íslenskum lögum, og
 • átt vegabréf þar sem gildistími er minnst 90 dagar umfram áætlaðan gildistíma dvalarleyfis.

Þú mátt ekki:

 • Byrja að starfa fyrir frjálsu félagasamtökin fyrr en dvalarleyfi hefur verið veitt,
 • ráða þig í launað starf á íslenskum vinnumarkaði  meðan á dvöl stendur
 • vera lengur frá landinu en 90 daga á hverju 12 mánaða tímabili á meðan leyfið er í gildi, annars getur dvalarleyfið verið fellt niður eða afturkallað.

   

Umsókn um dvalarleyfi og önnur fylgigögn skulu lögð fram hjá Útlendingastofnun eða sýslumönnum utan höfuðborgarsvæðisins.

Umsækjandi sem ekki er áritunarskyldur má vera staddur á landinu þegar umsókn er lögð fram og þegar hún er til vinnslu, svo lengi sem dvöl á Schengen-svæðinu fer ekki yfir 90 daga á sl. 180 daga tímabili. Umsækjandi sem er áritunarskyldur má ekki vera staddur á landinu þegar umsókn er lögð fram. Slíkri umsókn verður synjað. 

Ef umsækjandi uppfyllir ekki þessi skilyrði og þau skilyrði sem fjallað er um að neðan verður dvalarleyfi synjað og umsækjandi þarf að yfirgefa landið. Yfirgefi umsækjandi ekki landið getur það leitt til brottvísunar og endurkomubanns. Endurkomubann felur í sér bann við endurkomu á Schengen-svæðið um ákveðinn tíma eða að lágmarki 2 ár.

Ekki er heimilt að endurnýja dvalarleyfið.

Nánari upplýsingar um dvalarleyfi fyrir sjálfboðaliða er að finna á vef Útlendingastofnunar.

Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar