Frétt

Grants for sports and leisure activities

Grants for sports and leisure activities

Did you know that you may be entitled to a grant from your local authority to enable your child to play sport or take part in leisure activities? As part of the response to the COVID-19 pandemic, children born in the years 2005-2014 who live in households where the adults supporting them have a total income of less than ISK 740,000 per month, on average, in the months of March-July 2020 qualify for such grants.  

You can use the sports and leisure activity grant to pay part of the fees for your child to take part in sports such as football, basketball, gymnastics and other sports, and also music lessons or other leisure activities.

For more information in various languages:

English
Romanian
Polish
Thai
Kurdish
Icelandic
Spanish
Arabic
Vietnamese
Lithuanian
Farsi

Unemployed? – Bezrobotny? – Atvinnulaus?

Unemployed? - Bezrobotny? - Atvinnulaus?

This information website is intended to help those who have lost their jobs, who struggle, and want to improve their prospects in the job market.

Poniższa strona informacyjna ma na celu pomóc osobom, które straciły pracę, a które być może borykają się z problemami i chcą poprawić swoje możliwości na rynku pracy.

Hér eru teknar saman upplýsingar sem gagnast þeim sem hafa misst vinnuna, sem glíma við erfiðleika og vilja bæta stöðu sína á vinnumarkaði.

University Gateway in English – Uniwersytet Otwarty w języku angielskim – Programa de estudios preparatorios – Háskólagátt á ensku

University Gateway in English

Uniwersytet Otwarty w języku angielskim

Programa de estudios preparatorios

Háskólagátt á ensku

Tailored to the employment initiative Education is Opportunity (Nám er tækifæri)

Bifröst University will offer preparatory studies taught in English in the spring semester of 2021. This preparatory studies programme is the English-language version of the programme offered in Icelandic. Instead of regular courses in Icelandic for native speakers, students will complete specially designed courses in Icelandic as a second language. Students can also chose to improve their English and/or Icelandic skills instead of completing language credits in Danish.

More info here

Program utworzony na potrzeby rynku pracy „Nauka jest szansą” (Nám er tækifæri)

W semestrze wiosennym 2021 Uniwersytet w Bifröst w ramach Uniwersytetu Otwartego oferuje zajęcia również w języku angielskim. Program nauczania odzwierciedla program kształcenia w języku islandzkim, z tym, że zajęcia będą prowadzone po angielsku. W miejsce tradycyjnej nauki języka islandzkiego słuchacze będą mieć zajęcia z języka islandzkiego jako drugiego, a zamiast zajęć z języka duńskiego, słuchacze będą mieć do wyboru zajęcia z języka angielskiego lub języka islandzkiego jako drugiego.

Więcej informacji tutaj

Diseñado para la Iniciativa de Empleo del Gobierno de Islanda: “Education is Opportunity“

La Universidad de Bifröst comienza, en enero de 2021, una nueva edición del Programa de estudios preparatorios para el acceso a la universidad.

Se imparte en inglés y está especialmente dirigido a quienes no pudieron completar los estudios o pruebas de acceso a la universidad (Bachillerato/FP Grado Superior/Preparatoria) y a aquellos que, en búsqueda activa de empleo o trabajando, desean incorporarse y mejorar dentro del mercado laboral.

Mas info aqui

Háskólagátt á ensku

Nám í háskólagátt Háskólans á Bifröst verður í boði á ensku á vorönn 2021. Námið er spegilmynd námsins sem fer fram á íslensku, sambærilegt að öðru leyti en því að kennt verður á ensku. Í stað hefðbundinna íslenskuáfanga taka nemendur áfanga í íslensku sem öðru máli og í stað dönskuáfanga geta nemendur valið um að bæta við sig áfanga í ensku- og/eða áfanga í íslensku sem öðru máli.

Nánari upplýsingar hér

For more info, contact:

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się:

Para más información, contacte:

Fyrir frekari upplýsingar hafið samband við:

Guðjón Ragnar Jónasson  –  8600414  –  haskolagatt@bifrost.is

Additional support for the elderly / Dodatkowe wsparcie dla emerytów

Additional support for the elderly

A new type of payment that is intended to support the subsistence of persons 67 years and older who have permanent residency in Iceland and have no or limited pension rights with the Social Security Administration will be implemented 1st of November.

This additional support can amount to a maximum of ISK 231.110. per month, which is 90% of the full old-age social security pension per month in the year 2020.  Those who live alone may in addition be entitled to up to 90% of the household supplement, which is ISK 58.400. per month in the year 2020.

Who is entitled to additional support for the elderly

Individuals who are 67 years or older with none or limited pension rights with the Social Security Administration and with total income lower than 231.110 ISK per month may be entitled to additional support for the elderly. Although it is allowed to have other income up to 25.000 ISK per month. Furthermore a condition is a permanent residence in Iceland. Foreign citizens need to have indefinite residence permit or a right to indefinite stay in Iceland.

More information on the Tryggingastofnun (Social Insurance Administration) website here.

Also, further reading here below in English, Polish and Icelandic:

In English (PDF)
In Polish (PDF)
In Icelandic (PDF)

Staða forstöðumanns Fjölmenningarseturs laus til umsóknar

Embætti forstöðumanns Fjölmenningarseturs sem starfar á grundvelli laga nr. 116/2012, um málefni innflytjenda, með síðari breytingum, er laust til umsóknar.

Félags- og barnamálaráðherra mun skipa í stöðuna til fimm ára, sbr. 23. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, með síðari breytingum. Miðað er við að skipað verði í stöðuna frá og með 1. janúar 2021.

Hlutverk Fjölmenningarseturs er meðal annars að veita stjórnvöldum, sveitarfélögum, stofnunum, fyrirtækjum, félögum og einstaklingum ráðgjöf og upplýsingar í tengslum við málefni innflytjenda og miðla upplýsingum um réttindi og skyldur innflytjenda. Sömuleiðis að fylgjast með þróun innflytjendamála í þjóðfélaginu og koma á framfæri við ráðherra, innflytjendaráð og önnur stjórnvöld ábendingum og tillögum um aðgerðir sem hafa það að markmiði að allir einstaklingar geti verið virkir þátttakendur í samfélaginu óháð þjóðerni og uppruna.

Starfsaðstaða forstöðumanns Fjölmenningarseturs er á Ísafirði

Helstu verkefni og ábyrgð

Forstöðumaður Fjölmenningarseturs ber meðal annars ábyrgð á daglegum rekstri þess, að rekstrarafkoman sé í samræmi við fjárheimildir og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt. Enn fremur að verkefnum Fjölmenningarseturs sem tilgreind eru í lögunum sé sinnt með fullnægjandi hætti.

Hæfnikröfur

  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
  • Reynsla af starfi með fólki af ólíkum uppruna.
  • Þekking á málefnum innflytjenda.
  • Góð tungumálakunnátta, einkum ensku og íslensku, önnur tungumálakunnátta er kostur.
  • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
  • Reynsla af stjórnun og rekstri er kostur.
  • Hæfni í samvinnu og samskiptum.
  • Frumkvæði og skipulagshæfni.

Nánari upplýsingar má finna á vef Stjórnarráðssins.

Rannís auglýsir eftir umsóknum um styrki til námskeiða í íslensku.

Rannís auglýsir eftir umsóknum um styrki til íslenskukennslu fyrir útlendinga sem er ekki hluti af almennu námi á grunn- eða framhaldsskólastigi. Upphæð sjóðsins er samþykkt af alþingi í fjárlögum fyrir árið 2021. Umsóknarfrestur er til 3. desember 2020, kl. 16:00.

Markmiðið með styrkjunum er að gefa öllum sem búsettir eru hér á landi og skráðir eru með lögheimili í þjóðskrá, tækifæri til að öðlast nauðsynlega færni í íslensku til að geta orðið virkir samfélagsþegnar á Íslandi. Hælisleitendur eru þó undanþegnir kröfu um skráningu í Þjóðskrá á meðan málefni þeirra eru til skoðunar hjá stjórnvöldum.

Fræðsluaðilar, fyrirtæki og stofnanir sem bjóða starfsmönnum sínum upp á skipulagða kennslu í íslensku og eru á fyrirtækjaskrá geta sótt um styrki. Fyrirtæki eða stofnanir, sem ekki eru viðurkenndir fræðsluaðilar, þurfa að láta undirritaðan samning við viðurkenndan fræðsluaðila, sem annast kennsluna, fylgja umsókninni.

Upplýsingar um sjóðinn veitir Skúli Leifsson, sérfræðingur á mennta- og menningarsviði í síma 515 5843.

LÓA Language School offering special prices on online Icelandic language courses.

Learning Icelandic online is now easier than ever. LÓA is brand new and now offering Level 1 and 2 language courses at a special promotional price. Level 3 will be available soon.

“Study Icelandic anytime, anywhere – vocabulary, grammar, writing, speaking and listening.”

LÓA wants to “respond to the needs of those living far away from schools, those restricted by work hours or other circumstances and wanting to stay safe in times of Covid.”


Most labour unions take part in course costs.


LÓA Language School web site: www.loalanguageschool.is

Contact info@loalanguageschool.is for info on courses and the school.

Lóa Language School

Her voice / Hennar rödd / Jej Głos / صوُتُها

In English, Polish, Arabic and Icelandic below:

Do you know a woman of foreign origin who has an empowering story and has enriched Icelandic society with her presence and contributions?

The project Her Voice: Stories from women of foreign origin in Iceland, is looking for women to interview for a book which will be published in 2021 The goal is to document and honour the stories and opinions of immigrant women who have enriched Icelandic society with their presence and contributions. Women of foreign origin are the hidden gemstones of society whose stories relate to us all.

Nominate a woman via email to flora@hennarrodd.com, with her name and a short summary of why you are nominating her, where she lives in Iceland and how we can contact her.

Þekkir þú konu af erlendum uppruna sem hefur áhugaverða sögu að segja eða hefur auðgað nærsamfélagið sitt með tilveru sinni þar?

Verkefnið Hennar Rödd: Frásagnir kvenna af erlendum uppruna, óskar eftir viðmælendum fyrir bók sem gefin verður út á næsta ári. Markmiðið er að skjalfesta og heiðra sögur og skoðanir kvenna af erlendum uppruna sem hafa auðgað íslenskt samfélag með tilveru sinni. Konur af erlendum uppruna eru faldir gimsteinar íslensks samfélags og sögur þeirra eiga erindi við okkur hvert og eitt.

Tilnefndu konu með því að senda tölvupóst á flora@hennarrodd.com, með nafni, afhverju þú tilnefnir hana, hvaða landshluta hún býr í og hvernig við getum komist í samband við hana.

Czy znasz kobietę pochodzącą spoza Islandii, której osobista historia mogłaby się stać inspiracją? Kobietę imigrantkę, która swoim wkładem i obecnością wzbogaca islandzkie społeczeństwo?

Projekt Jej Głos: Historie kobiet pochodzących spoza Islandii, poszukuje kobiet, które udzieliłyby wywiadu do książki (publikacja planowana jest na 2021). Naszym celem jest upamiętnienie i uczczenie historii oraz poglądów kobiet imigrantek, które wzbogacają islandzkie społeczeństwo swoim wkładem oraz obecnością.  

Nominacje prosimy przesyłać na adres flora@hennarrodd.com, załączając imię i nazwisko nominowanej, krótkie uzasadnienie, informację, gdzie nominowana mieszka w Islandii oraz jak możemy się z nią skontaktować.

 

هل تعرف امرأة من أصول أجنبية ، قصتها ملهمة وأًثرت المجتمع الآيسلندي بحضورها ومساهماتها؟

مشروع (صوُتُها) : قصص لنساء من أصول أجنبية في آيسلندا، يبحث عن نساءٍ لمقابلتهن من أجل نشر قصصهن في كتاب سيصدر لاحقا في 2021.

الهدف هو تكريم، توثيق قصص هؤلاء النساء اللواتي أثرين المجتمع الآيسلندي بحضورهن ومساهماتهن. النساء من أصول أجنبية هن الأحجار الكريمة في المجتمع، اللواتي قصصهن تعود إلينا جميعا.

رَشِح امرأة بإرسال رسالة للبريد الالكتروني   flora@hennarrodd.com  . يحتوي على اسم المرشحة، ملخص عن أسباب ترشيحك لها. مكان إقامتها في آيسلندا، ومعلومات التواصل بها. 

 

Hennar rödd
Her voice

Assistance to UK nationals securing their residence in Iceland as UK leaves the EU

The EuroBrits Iceland project, run by the AIRE Centre, aims at helping UK nationals in Iceland to secure their residence status now that the UK has left the EU.

UK nationals who require assistance with this process can contact the AIRE Centre via eurobrits@airecentre.org.

Additional resources can be found at https://www.airecentre.org/eurobrits-iceland

The EuroBrits Iceland project is funded by the UK Foreign, Commonwealth and Development Office through the UK National Support Fund.

Please also see the below poster with contact details.

Áhersla á stöðu og þjónustu við innflytjendur í fimmtu skýrslu uppbyggingarteymis félags- og atvinnumála í kjölfar COVID-19

Teymi uppbyggingar félags- og atvinnumála í kjölfar COVID-19 heimsfaraldurs, sem í sitja fulltrúar félagsmálaráðuneytisins, samgöngu- og sveitarstjórarráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborgar, samtökum félagsmálastjóra, Vinnumálastofnunar og umboðsmanns skuldara, hefur skilað af sér stöðuskýrslu um stöðu og þjónustu við innflytjendur á Íslandi. Teymið fær reglulega upplýsingar um stöðu atvinnumála, sveitarfélaga, stofnana og annarra viðeigandi aðila með reglubundnum hætti og er ætlað að setja fram tillögur að frekari aðgerðum eftir þörfum.

Í þessari fimmtu stöðuskýrslu er einkum fjallað um stöðu innflytjenda og er ljósi varpað á þá þjónustu sem stjórnvöld, stofnanir, sveitarfélög og félagasamtök eru að veita eða eru með í undirbúningi fyrir hóp innflytjenda. Út frá fyrirliggjandi gögnum ákvað teymið að setja fram tillögu sem lítur að því að veittur verði sérstakur fjárstuðningur úr Þróunarsjóði innflytjendamála til félagasamtaka og sveitarfélaga til að setja á fót virkniúrræði fyrir flóttafólk og innflytjendur.

Í stöðuskýrslunni kemur fram að innflytjendur eru um 14 % af samfélaginu, um 19% af vinnuaflinu og um 40% atvinnulausra. Einnig kemur fram að atvinnuþátttaka innflytjenda á Íslandi hefur verið með hæsta móti innan OECD landanna eða um 87% og að hlutfall innflytjenda sem fær fjárhagsaðstoð sveitarfélags hefur aukist í nokkrum stærri sveitarfélögunum á síðustu mánuðum. Því telur teymið mikilvægt að reynt verði eftir fremsta megni að stuðla að virkni þeirra hópa sem í hvað mestri hættu eiga á að einangrast með þeim afleiðingum sem það kann að hafa fyrir einstaklingana sjálfa og samfélagið í heild.

Skýrsluna í heild má nálgast hér.