Barnabætur eru til þess ætlaðar að létta undir með barnafólki og jafna stöðu þess. Ákveðin upphæð er greidd til foreldra með hverju barni fram að 18 ára aldri.

  • Barnabætur er greiddar til foreldra sem eiga börn yngri en 18 ára.
  • Með hverju barni undir 7 ára aldri greiðist föst upphæð án tillits til tekna en annars eru barnabætur tekjutengdar og reiknaðar út frá tekjum liðins árs samkvæmt skattframtali.
  • Ekki þarf að sækja um barnabætur.
  • Upphæð barnabóta fer eftir tekjum foreldra, hjúskaparstöðu og barnafjölda.
  • Skattayfirvöld annast útreikning barnabóta sem grundvallast á skattframtali.
  • Fjársýsla ríkisins greiðir barnabætur út fjórum sinnum á ári, 1. febrúar, 1. maí, 1. ágúst og 1. nóvember.
  • Barnabætur teljast ekki til tekna og eru ekki skattskyldar.

 
Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar