Stalno mjesto boravka

Lögheimili

 • Osoba koja boravi na Islandu duže od šest mjeseci mora imati prijavljeno stalno mjesto boravka.
 • Da bi se mogla izvršiti prijava stalnog mjesta boravka na Islandu, mora imati boravišnu dozvolu i kennitalu.
 • Kada se izda boravišna dozvola, tada Imigracioni ured o tome obavijesti Zavod za popis stanovništva (Þjóðskrá) kako bi se automatski izvršila prijava stalnog mjesta boravka.
 • Stalno mjesto boravka se prijavljuje u Zavodu za popis stanovništva
 • Veoma je važno izvršiti prijavu stalnog mjesta boravka. Osobe koje nemaju prijavljeno stalno mjesto boravka, ne uživaju ista prava kao ostali, pogotovo kada je riječ o zdravstvenom ili socijalnom osiguranju. Takve osobe plaćaju punu cijenu ljekarskih usluga ukoliko im zatreba ljekarska pomoć, ukoliko ostanu bez posla nemaju pravo na novčanu naknadu sa biroa za zapošljavanje, nemaju pravo na novčanu isplatu iz fonda za porodiljski dopust itd.

   Pravila koja se odnose na stalno mjesto boravka

 • pod ovim pojmom se podrazumijeva ono prebivalište gdje dotični najčešće boravi tj. mjesto gdje se nalazi njegova imovina, gdje provodi slobodno vrijeme i odmor.
 • Stalno mjesto boravka obilježeno je nazivom ulice i brojem ili objektom sa posebnim imenom
 • Stalno mjesto boravka ne mogu biti gostinjska kuća, bolnica, ribarska koliba, radionica i slični objekti.
 • Stalno mjesto boravka može biti prijavljeno isključivo na jednom mjestu
 • Bračni par ima zajedničko stalno mjesto boravka. Ukoliko bračni drugovi žive na dva odvojena mjesta, stalno mjesto boravka tada podrazumijeva onu adresu gdje žive njihova djeca.
 • Ukoliko i njihova djeca u tom slučaju žive na obadva mjesta ili ukoliko se radi o bračnom paru koji nema djece, tada se bračni drugovi moraju dogovoriti na kojoj će adresi prijaviti stalno mjesto boravka. Ukoliko se u ovom slučaju ne izvrši prijava stalnog mjesta boravka, Zavod za popis stanovništva ima pravo odlučiti koju će adresu prijaviti kao takvu. Ista pravila vrijede i za osobe koje su registrirane da žive u vanbračnoj zajednici.
 • Djeca do 17-te godine života imaju stalno mjesto boravka na istoj adresi kao i njihovi roditelji, a ukoliko oni  ne žive zajedno, tada im je stalno mjesto boravka na adresi onog roditelja kojemu je dodijeljeno starateljstvo
 • Osoba koja se preseljava sa Islanda i pri tome mijenja stalno mjesto boravka, dužna je o tome obavijestiti općinu prije nego napusti zemlju i pri tome dati izjavu gdje namjerava živjeti u inostranstvu.
 • Sve osobe koje imaju prijavljeno stalno mjesto boravka na Islandu moraju biti registrirane u Zavodu za popis stanovništva.

Kada se registrira boravišna dozvola tada se istovremeno registrira i stalno mjesto boravka a registracija u Zavodu za popis stanovništva je u skladu sa datum izavanja boravišne dozvole.