Novčana pomoć pri plaćanju stanarine

Húsaleigubætur

Osobe koje žive kao podstanari mogu imati pravo na novčanu pomoć pri plaćanju stanarine bez obzira da li stanuju u općinskim stanovima ili stanovima koji su u privatnom vlasništvu. Visina novčane pomoći se određuje na osnovu plaće podnosioca zahtjeva.

Podnošenje zahtjeva i pravilnik

 • Zahtjev se dostavlja u općinsku kancelariju gdje dotični ima prijavljeno stalno mjesto boravka.
 • Zahtjev je potrebno obnoviti na početku svake godine.
 • Formulari su dostupni u općinskim kancelarijama kao i na sajtu ministarstva za socijalna pitanja
 • Ugovor o stanovanju mora biti ovjeren kod Sýslumaður-a ukoliko se planira podnijeti zahtjev za ovu vrstu pomoći.
 • Neke općine pružaju posebnu vrstu novčane pomoći pri plaćanju stanarine, a namijenjena je socijalno i financijski ugroženim osobama. Ove osobe podnose zahtjev pri socijalnoj službi dotične općine.
 • Kako bi se steklo pravo na novčanu pomoć za plaćanje stanarine, osoba mora imati na toj adresi prijavljeno stalno mjesto boravka. Ovdje čine izuzetak studneti koji se školuju u drugoj općini.
 • Ova novčana pomoć se ne isplaćuje ukoliko je osoba podstanar u sobi sa zajedničkom upotrebom kuhinje i kupaonice ili ukoliko stanuje u prostoru koji se vodi kao poslovni prostor. Ovdje čine izuzetak:
  1. Studenti koji iznajmljuju studentske stanove ili studentske sobe.
  2. Retardirane osobe koje stanuju u objektima koji su za njih specijalno namijenjeni.
 • Visina novčane naknade se izračunava tako što se u obzir uzimaju: cijena  podstanarstva, ekonomsko stanje porodice, novčana primanja i imovina koju dotični posjeduje.
 • Na novčanu pomoć za stanarinu se ne plaća porez, ali njen iznos se mora prijaviti pri godišnjem obračunu poreza.
 • Ukoliko osoba nije suglasna rješenju koje joj je dostavljeno u vezi ove novčane naknade, tada može podnijeti žalbu komisiji koja djeluje pri socijalnoj službi.