Prijava adrese boravka

Skráning aðseturs

 • Sve osobe koje su navršile 18 godina starosti i koje preseljavaju na Island s namjerom rada i boravka u zemlji na period duži od tri mjeseca, dužne su u općinskoj kancelariji prijaviti adresu boravka najkasnije sedam dana od dana dolaska.
 • Državljani nordijskih zemalja trebju popuniti formular pod nazivom samnorrænt flutningsvottorð.
 • Svi ostali dužni su popuniti formular pod nazivom Flutningstilkynning innanlands (obavijest o preseljenju) i pod rubrikom mjesto, upisati dotičnu zemlju iz koje ili u koju se doseljava.
 • Formular se može dobiti u općinskim kancelarijama ili u zavodu za popis stanovnišva tj. na sajtu: http://www.thjodskra.is/media/eydublod/flutn.pdf
 • Kada se formular, kojim se šalje obavijet o preseljenju, popunjava direktno na sajtu zavoda za popis stanovništva, ne smije se zaboraviti potpisati. Formular je također dostupan i na engleskom jeziku.
 • Važno je navesti imena svih osoba koje se zajedno preseljavaju.
 • Preseljenje je moguće prijaviti u kancelariji dotične općine, zavodu za popis stanovništva i policijskoj upravi.
 • Roditelji ili staratelji djece koja su mlađa od 18 godina, dužni su prilikom popunjavanja ovog formulara prijaviti i svoju djecu.
 • Osobe koje nisu u radnom odnosu na Islandu i u zemlji borave manje od 3 mjeseca, nisu dužni izvršiti prijavu mjesta boravka.
 • Ukoliko osoba mijenja adresu boravka, dužna je u roku sedam dana od dana preseljenja, poslati obavijest o promjeni adrese.
 • Adresa boravka nije isto što i stalno mjesto boravka. Adresa boravka može biti bilo gdje, a stalno mjesto boravka je jasno definirano pravilnikom. (pogledati Pravila koja se odnose na stalno mjesto boravka )