Ugovor o zasivanju radnog odnosa

Ráðningarsamningur

  • U skladu sa zakonom, poslodavac i radnik su dužni međusobno sklopiti ugovor o zasnivanju radnog odnosa.
  • Kako bi sva prava i radnika i poslodavca bila zakonski zagarantirana, ugovor treba biti u pismenom obliku.
  • Plaća, kao i sve ostale komponente ugovora, moraju biti u skladu s propisima koji vrijede na islandskom tržištu rada. Ukoliko je ovim ugovorom plaća niža od zagarantirane, tada se on smatra nevažećim.

Sadržaj ugovora o zasnivanju radnog odnosa

Ovaj ugovor mora sadržavati slijedeće:

  • Na koju vrstu posla se raspoređuje radnik
  • Na kojem mjestu se obavlja posao
  • Visina plaće, uvjeti rada i dužina trajanja radnog dana
  • U koji radnički sindikat će radnik uplaćivati
  • Uplate u mirovinski fond
  • Informacije o zdravstvenom osiguranju i osiguranju u slučaju nesreće na radnom mjestu. Poslodavac snosi odgovornost o tome da je njegov radnik osiguran na radnom mjestu
  • Dužina trajanja ugovora o zasnivanju radnog odnosa

Informacije i pomoć


Ugovori o zasnivanju radnog odnosa mogu se dobiti u Zavodu za zapošljavanje Vinnumálastofnun i biroima rada koji se nalaze u svim većim mjestima na Islandu

Ugvor o zasnivanju rada je dostupan na slijedećim jezicima