Radna dozvola

Atvinnuleyfi

U skladu sa potpisanim ugovorom sa zemljama EEZ-a, Island je dužan pružiti prednost pri zapošljavanju državljanima EEZ-a.


Državljani zemalja koje nisu članice EEZ-a

 • Državljani ovih zemalja, kao i državljani Bugarske i Rumunjske, moraju posjedovati radnu dozvolu za Island prije dolaska u zemlju
 • Ukoliko se osoba, koja podnosi zahtjev za prvu radnu dozvolu nalazi na Islandu, dužna je, u većini slučajeva, napustiti zemlju. Detaljnija obrazloženja vezana za ovu odredbu, mogu se dobiti u Zavodu za zapošljavanje (Vinnumálastofnun).

Adresa Zavoda za zapošljavanje:

Vinnumálastofnun Hafnarhúsinu

Tryggvagötu 150 Reykjavík

Telefon: (+354) 515-4800

Umsókn um atvinnuleyfi – Zahtjev za radnu dozvolu

 • Ovaj zahtjev podnosi poslodavac a ne radnik
 • Poslodavac predaje Imigracionom uredu (Útlendingastofnun), kao i zahtjev za boravišnu dozvolu koji popunjava budući radnik.
 • Imigracioni ured proslijeđuje zahtjev za radnu dozvolu Zavodu za zapošljavanje.

Koje je dokumente potrebno priložiti uz zahtjev za zadnu dozvolu?

 • Ugovor o zasnivanju radnog odnosa kojeg je potpisao poslodavac i osoba za koju se podnosi zahtjev. Plaća mora biti u skladu sa važećim Ugovorom o radu koji vrijedi za islandsko tržište rada.
 • Poslodavac treba platiti zdravstveno osiguranje za budućeg radnika
 • Liječničko uvjerenje koje sadrži sve potrebne informacije o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva, a mora biti izdano na islandskom ili engleskom jeziku.

Pogledati detaljnije informacije o privremenoj radnoj i boravišnoj dozvoli

Radna dozvola koja je izdana u nekoj drugoj državi, ne vrijedi za Island.

Produženje radne dozvole

 • Zahtjev za produženje radne dozvole, dostavlja se u Zavod za zapošljavanje mjesec dana prije isteka važeće dozvole.
 • Zahtjev za produženje radne dozvole dostavlja poslodavac zajedno sa zahtjevom za produženje boravišne dozvole. Ovi zahtjevi se dostavljaju u Imigracioni ured, a potom se zahtjev za radnu dozvolu šalje na obradu u Zavod za zapošljavanje.
 • Stranac je odgovoran za pravovremeno dostavljanje zahtjeva za produženje boravišne dozvole u Imigracioni ured (Útlendingastofnun).
 • Poslodavac je odgovoran za pravovremeno dostavljanje zahtjeva za produženje radne dozvole u Imigracioni ured (Útlendingastofnun).
 • Radna dozvola se uglavnom produžava na period od godinu dana tj. nikada ne može trajati duže od boravišne dozvole