Godišnji odmor

Orlof

  • Svi zaposleni na Islandu imaju pravo na korištenje godišnjeg odmora u trajanju od 24 radna dana tj. 2 dana za svaki odrađeni mjesec u godini. Period za koji je predviđeno korištenje godišnjeg odmora počinje 2. maja a završava 15. septembra i treba biti u dogovoru sa poslodavcem.
  • Poslodavac obračunava najmanje 10,17% od ukupnog iznosa plaće i, u većini slučajeva, taj iznos uplaćuje na poseban račun namijenjen za godišnji odmor. U nekim slučajevima ovaj se iznos isplaćuje odmah na plaći, ali je namijenjen za onaj period kada se radnik nalazi na godišnjem odmoru.
  • Ukoliko se radnik razboli za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, tada se ti dani ne računaju kao godišnji odmor već kao bolovanje, ali pod uvijetom da poslodavcu predoči liječničko uvjerenje. Ovi dani godišnjeg odmora se moraju iskoristiti do 31. maja naredne godine. Skrećemo posebnu pažnju da ovo nije izvedivo u svim slučajevima te je zbog toga potrebno kontaktirati radnički sindikat radi dobijanja detaljnijih informacija.