Djeca i omladina

Börn og unglingar

Börn – djeca mlađa od 15 godina

Ustaljeno pravilo je da djeci do 15 godine starosti nije dozvoljen rad. Izuzeci se čine u slijedećim slučajevima:

  1. Djeca smiju raditi na kraći period pri poslovima koji podrazumijevaju pomoć u kući ili posao u porodičnim poduzećima koji nije štetan i opasan za djecu.
  2. Dozvoljeno je zaposliti dijete s namjerom da sudjeluje u kulturnim i umjetničkim događajima ili sportskoj i reklamnoj kampanji. Poduzeće koje ima namjeru zaposliti dijete mlađe od 13 godina, mora za to dobiti dozvolu Zavoda za zapošljavanje.
  3. Dozvoljeno je zaposliti dijete, koje ima navršenih 14 godina starosti, radi obavljanja posla koji je u dio njegove praktične i teorijske nastave.
  4. Dozvoljeno je zaposliti dijete koje ima navršenih 14 godina starosti, radi obavljanja lakših poslova.
  5. Djeca koja su navršila 13 godina starosti, smiju obavljati lakše poslove vezane za vrtlarstvo i njima slične. Ovi poslovi se smiju obavljati točno određen broj sati tokom radne sedmice.

Djeca od 15 do 18 godina

Djeca ovog uzrasta smiju obavljati većinu poslova, ali ipak postoje određena ograničenja: 

  1. Djeca ne smiju obavljati one poslove koji iziskuju pretjerano fizičko ili psihičko naprezanje.
  2. Djeca ne smiju obavljati one poslove koji bi mogli izazvati narušavanje njihovog zdravstvenog stanja.
  3. Djeca ne smiju obavljati one poslove na kojima bi, zbog nedostatka radnog iskustva, moglo doći do nesreće na radnom mjestu.
  4. Radno vrijeme je točno određeno i ne smije prelaziti 40 sati na tjedan tj. 8 sati na dan.