Legalan boravak stranaca na Islandu – stranci koji dolaze iz zemalja koje nisu članice EEZ-a/EFTA

Lögleg búseta, annarra en EES/EFTA útlendinga

Državljani zemalja koje nisu članice EEZ-a ili EFTA-e dužni su podnijeti zahtjev za izdavanje boravišne dozvole ukoliko namjeravaju boraviti na Islandu duže od tri mjeseca.  Dozvolu boravka izdaje imigracioni ured tj. Útlendingastofnun

Boravišna dozvola je preduvjet za legalan boravak na Islandu

Slijedi pregled tj. neka vrsta podsjetnika koji sadrži osnovne informacije vezane za preseljenje na Island za one strance koji dolaze iz zemalja koje nisu članice EEZ-a ili EFTA-e.

Prije dolaska na Island

Osnovni uvjeti za dobijanje boravišne dozvole

Nakon dolaska na Island

Važne informacije vezane za jedinstveni matični broj (kennitala) i stalno mjesto boravka (lögheimili)